Orback är generalsekreterare i Palmecentret, och nu skall ett nytt kontor öppnas i Gaza, enligt vad som framgår här.

Orback menar, att ”Gaza är ett jättelikt utomhusfängelse”. Åhå. Ett fängelse vill väl de flesta fångar lämna, men i Gaza ägnar man sig i stället i hög grad åt att skaffa vapen för att utplåna, inte fängelset, utan delar av fängelsets omgivning, Israel. Raketer och granater avskjuts ännu, vilket även framgår här, med Hamas som avsändare. Bara hittills (kl 14.24) idag har sex granater och en raket träffat ”den sionistiska entiteten”. Läs här.

Vad är det då som Palmecentret tänker fixa med i Gaza? Ja om man läser här, så ser man att centret – och socialdemokraterna – i alla fall hittills har stött al-Fatah, ni vet den där organisationen som i likhet med Hamas inte erkänner Israels rätt att existera, och som leds av den palestinska myndighetens expresident Mahmoud Abbas. Och stödet har som man kan läsa i länken bland annat bestått i följande:

Inom ramen för partistödet har Palmecentret och Socialdemokraterna stött demokratiutvecklingen inom Al Fatah. Flera hundra av Al Fatahs folkvalda på distriktsnivå har fått utbildning om organisations- och intern demokratiutveckling.

Såpass! Är tanken alltså från socialdemokraternas sida att förmå al-Fatah att utplåna Israel med mera demokratiska medel, efter val och omröstning snarare än efter diktat?

Demokratin kan förvisso missbrukas till mycket och missbruket upphäver inte det rätta bruket. Det viktiga för al-Fatah är rimligen för närvarande inte att lära sig att i demokratisk ordning fatta odemokratiska och orättvisa beslut, utan att upphäva tidigare beslut såsom beslutet att anta artikel 12 i dess ”konstitution”, under rubriken ”Mål”, så lydande:

Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.

dvs.

Fullständig befrielse av Palestina och utrotandet av sionistisk ekonomisk, politisk, militär och kulturell existens.

Där fick Palmecentret någonting att bita i, eller hur – om man nu är intresserat av verklig demokratiutveckling alltså …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,