Om man väljer mellan pest och kolera – så får man Corona COVID-19

By Lennart Eriksson - Last updated: lördag, april 11, 2020 - Save & Share - One Comment

Jag noterar att Stefan Löfven nyligen uttalat sig angående Sveriges bristande beredskap inför Corona-viruset. Så här skriver TT/Omni: ”Stefan Löfven har suttit som statsminister sedan 2014, men han säger själv att ansvaret för den nedmonterade beredskapen faller på flera.
– Alla partier har ett ansvar i den delen. Det här är något som avvecklades successivt efter kalla kriget, det är tre decennier vi pratar om. Här är vi många regeringskonstellationer som har medverkat till det, säger han”.

Nå, men om Löfven verkligen menar ”alla partier” så ljuger han. Sverigedemokraterna har nämligen aldrig ingått i någon regeringskonstellation och har därmed ingen skuld. Att däremot alla andra partier utom Sverigedemokraterna verkligen har ett ansvar och är skyldiga, det kan ingen bestrida dock.

Löfven är ju dessutom ökänd för sina uttalanden om terrorismen och om det så kallade gängvåldet: ”Vi har varit naiva” respektive ”Vi såg det inte komma”, sade han. När det gäller förekomsten av grovt våld säger Löfven att vi inte var tillräckligt förberedda och – apropå integrationen – att ”vi har för många misslyckanden”. – Ja, det är inte utan än att man är benägen att hålla med.

Reinfeldt var inte sämre han – han var lika bottenlöst dålig som Löfven nämligen – när han tyckte att Sveriges försvar var ”ett särintresse”. Han ville också att vi skulle ”öppna våra hjärtan” inför alla dem som utan rimlig anledning tilläts inströmma till Sverige, trots att de mycket väl kunnat ansöka om asyl i länder fjärran från Sverige.

Nu sitter vi här, med en myckenhet onödiga asylsökande som ska försörjas av skattebetalarna, inklusive en del ofrånkomligen medföljande potentiella (och verkliga) terrorister och islamister (Akilov tex.). Nästan utan fältsjukhus, utan beredskapslager – och med ett Coronavirus som dag efter dag dödar dussintals svenskar.

Svenskarna fortsätter trots detta alltjämt att i hög utsträckning lägga sina röster/sympatier på partier som alla bär ansvar för allt detta onda och, som Löfven riktigt påpekar, har gjort det i decennier, detta oavsett om statsministern hetat Reinfeldt eller Löfven eller något annat.

Något som inte minst den senaste SIFO-mätningen indikerar. (S) ökar väldigt mycket. (M) ökar också fast inte så mycket. De två partier som bär huvudansvaret för nuvarande läge ökar alltså i opinionen! Medan (SD), som alltså inte alls kan lastas för den nuvarande situationen, minskar något …

Besynnerligt eller hur! Toivo Sjörén på SIFO har nog till en del rätt när han säger att väljare ofta sluter upp bakom stora regeringspartier i svåra tider. Man kan ju som exempel jämföra med det starka stödet för Winston Churchill under det andra världskriget. Men när freden kom förlorade han och hans parti stort det första valet.

Hursomhelst så fortsätter svenskar att dö efter att ha blivit drabbade av viruset.

Som liberal kan man då finna anledning att återkomma till det som verkliga liberaler anser utgöra statens enda uppgifter. Dessa är att försvara medborgarnas liv, frihet och egendom. Några anser också att försvaret av medborgarnas hälsa också ingår i statens enda uppgifter.

Man får väl då konstatera att den svenska staten för närvarande misslyckas åtminstone i vad avser försvaret av liv och hälsa. Coronaviruset gör oss sjuka; många dör.

I stället för att behålla och uppdatera beredskapslager, så som Finland gjort, har Sveriges regeringar sedan decennier bestämt sig för att avskaffa dem och låta dem vara avskaffade! Detta uppenbarligen med stöd av större delen av svenska folket! Visserligen hade det varit kostsamt att behålla lagren, men Sveriges regeringar har tydligen funnit det viktigare att prioritera andra saker. Saker som enligt liberal uppfattning definitivt inte ingår i statens enda uppgifter.

Till exempel har följande prioriterats framför statens enda uppgifter: I decennier har olika regeringar lämnat ekonomiskt stöd inte minst till den antisemitiska entiteten ”Palestina”, vars enda syfte är att utplåna judarna och den demokratiska och liberala staten Israel. Stöd har också länge lämnats till diverse fördärvbringande rörelser och statsledningar i Afrika. Samt till den likaledes fördärvbringande kubanska staten. För att ta några exempel.

I stället för att sörja för svenska folkets rätt till liv, (hälsa), frihet och egendom, har man närmast prioriterat att stödja stater och organisationer som definitivt motverkar sina folks motsvarande rätt till liv, frihet och egendom. Svenska staten ger till och med alltjämt stöd till en ”stat” – ”Palestina” – som i strid med folkrätten och mot FN-stadgan avser att utplåna en annan stat – Israel. Och håller sitt ”folk” som en gisslan i denna strävan.

Den svenska moraliska statsbankrutten framstår mot bakgrund av detta som nära förestående i den mån den inte redan har inträffat. Frågan ”Vem kan man lita på?” aktualiseras också. För egen del litar jag inte på något enda av de partier som bär skulden till nuvarande krisläge.

Det enda parti som inte bär någon skuld – ännu, kanske man försiktigtvis bör tillägga – är Sverigedemokraterna. Det är möjligen för mycket sagt att man kan börja lita på det partiet. Men det kanske ändå snart är dags att ge dem en chans. För om man bara väljer mellan sossar och moderater och deras ”hangarounds”, ja då tycks det åtminstone för dagen endast vara COVID-19 som segrar – och antisemiterna i ”Palestina”. Inte svenska folket.

Posted in Allmänt, antisemitism, antisionism, Demokrati, islamonazism, Liberalism, Muslimer, Sverige, terror • Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Top Of Page

One Response to “Om man väljer mellan pest och kolera – så får man Corona COVID-19”

Pingback from Vilken är världens mest rasistiska och/eller dödliga influensa? Vem tar ansvar för att försvara oss mot detta: staten eller du och jag? « Sapere Aude!
Time 11 april 2020 at 18:59

[…] Om man väljer mellan pest och kolera – så får man Corona COVID-19 « Sapere Aude! om Terror på Drottninggatan – och i Israel! […]

Write a comment