Anti-Defamation League har nyligen publicerat en undersökning rörande antisemitiska attityder i olika länder. Denna undersökning kan du hämta här (pdf).

Ett intressant resultat framgår nedan:

Vad ser vi? Jo att just på/i ”West Bank and Gaza” är den andel av ”landets” befolkning som hyser antisemitiska åsikter störst i hela världen! Enligt undersökningen har 93 procent av befolkningen på ”Västbanken” och i Gaza sådana åsikter!

Ett annat sannolikt faktum framgår här:

Där ser man att just de till synes värsta antisemiterna i världen tycks ha erhållit det utan motstycke största humanitära biståndet i världen under åren 2000-2009.

Hur ska vi nu tolka detta? Lönar det sig att vara antisemit, judehatare? Lönar det sig så till den grad att den som lyckas mest med detta får störst humanitärt bistånd? Ja, det verkar faktiskt så.

”Palestina” toppar ju både när det gäller judehat och humanitärt bistånd!

Här kan du läsa vad den svenska biståndorganisationen SIDA skriver om Sveriges bistånd till judehatarna i ”Palestina”. Jag citerar den angivna orsaken till biståndet samt listan på de länder där bland andra ”Västbanken-Gaza” förekommer:

Länder i konflikt- och/eller postkonfliktsituation med vilka Sverige ska bedriva utvecklingssamarbete

Svenskt utvecklingssamarbete har ett starkt fokus på fred och säkerhet. Vi stödjer därför fredsskapande insatser i länder som är eller har varit i konflikt, bland annat genom humanitärt bistånd och insatser för återuppbyggnad. I den här kategorin finns länder där rättssäkerheten ofta är dålig och grundläggande mänskliga rättigheter inte efterlevs.

Eftersom det är svaga stater där regeringen inte alltid har formulerat någon strategi för fattigdomsbekämpning arbetar vi i stället mer med FN-systemet och aktörer inom det civila samhället. Målet är att stödja förutsättningarna för fred och skapa trygghet. Fokus ligger på grundläggande insatser för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna, utbildning och hälsa. Där det är möjligt försöker vi också alltid att stärka en fungerande marknad så att människor får möjlighet att försörja sig.

Vårt stöd går till de här tolv länderna där det råder konflikt eller nyligen har varit konflikter.
Afrika: DR Kongo, Liberia, Somalia, Sudan, Sydsudan
Asien: Afghanistan
Mellanöstern: Irak, Västbanken-Gaza
Latinamerika: Colombia, Guatemala

OK. Det finns länkar på SIDAs ”sida” och om man klickar på den som går till ”Västbanken-Gaza” öppnar sig denna avgrund. Från denna sida kan man sedan klicka sig vidare till följande uttalande:

De senaste åren har Västbanken och Gaza blivit allt mer beroende av bistånd. Blockaden av Gaza och isoleringen av Västbankens olika områden gör det svårt att utveckla jordbruk och handel, lösa tillgången till vatten och även att ge bistånd.

Sveriges utvecklingssamarbete på Västbanken och Gaza bygger på den palestinska myndighetens utvecklingsplan, PNDP, 2011-2013. Målet är att Palestina ska bli en stabil demokratisk stat med religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ska det finnas förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv. Målen i PNDP kräver framgångar i fredsprocessen och att Israels ockupationspolitik lättar. I dagsläget finns få tecken på en sådan utveckling.

Nja, men om befolkningen ”på Västbanken och Gaza” till nittiotre (93) procent består av människor som hyser antisemitiska åsikter, så är nog sannolikheten ganska låg, ja närmast obefintlig, att detta territorium ”ska bli en stabil demokratisk stat med religionsfrihet …”.

Ändå kastar SIDA, tack vare Sveriges skattebetalare, in hundratals miljoner kronor varje år i detta till synes närmast alldeles dödfödda projekt.

Vad som dessutom är synnerligen anstötligt i SIDA:s budskap är, att man hänvisar till ”blockaden av Gaza” som problematisk.

Jag kan då återigen hälsa till SIDA att det inte finns någon problematisk blockad av Gaza. Det förs dagligen in massor av förnödenheter och även förs produkter därifrån ut, om än i mindre utsträckning. Allt via den judiska staten Israel. Läs på Cogats hemsida. – Den enda blockad mot Gaza som finns är en enligt FN m. fl. legal sjöblockad syftande till att hindra att vapen förs in till Gaza sjövägen för att användas mot Israel. Det är svårt att förstå varför SIDA anser att denna legala sjöblockad gör det svårt för Gaza ”att utveckla jordbruk och handel”. Fast visst, handeln med anfallsvapen syftande till att utplåna Israel försvåras förhoppningsvis en del. Men det kan väl knappast vara detta som SIDA har problem med – får man hoppas.

Att Sveriges regering och SIDA hittills inte har haft något som helst problem med judehatet i ”Palestina” är dock enligt mitt sätt att se ett enormt problem.

Vi kan dessutom notera vad jag refererade från SIDAs ”sida” ovan: ”Målet är att stödja förutsättningarna för fred och skapa trygghet. Fokus ligger på grundläggande insatser för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna, utbildning och hälsa.”

Men snälla SIDA: Judehatare vill väl inte ha fred med Israel, vill väl inte skapa trygghet för judar, vill väl inte ha någon demokrati där judar kan delta på lika villkor, erkänner väl inte mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning för judar.

Målet för judehatare i allmänhet är att judarna ska dö. Att judehatarna i ”Palestina” skulle ha någon annan åsikt förefaller osannolikt, minst sagt.

Det framstår nästan som om Sveriges regering och SIDA verkar just i syftet att judarna ska dö, när de ger ovillkorat bistånd just till dessa judehatare. För att Sveriges regerings och därmed Sveriges skattebetalares mångmiljonbistånd skulle komma enbart de sju (7) procent av ”Palestinas” befolkning som antagligen inte är judehatare tillgodo, ja det verkar väl aningen osannolikt …

2 svar på ”Ju mera judehat, desto större ekonomiskt bistånd?”
  1. […] Dessa islamister tackar säkert också Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning för deras generösa ekonomiska stöd till islamonazismen i “Palestina”. Miljoner kronor är det, år efter år, rakt i gapet på dem i “Palestina” som likt IS i Syrien vill utplåna den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen och ersätta denna med kalifatet. Ett stöd som denna statsledning tvångsvis uttaxerar av Sveriges skattebetalare märk väl! Detta kan du bl. a. läsa mer om här och här. […]

Kommentarer är stängda.