Så framställs läget i vart fall enligt följande film. Krim tillföll Ryssland på 1700-talet och förlorades på 1900-talet, medan Finland tillhörde Sverige sedan i vart fall 1200-talet och fram till år 1809, vilket dessutom är längre än vad bl. a. Skåne hittills tillhört Sverige:

Du kan stoppa filmen närsomhelst. När, enligt ditt sätt att se, råder absolut rättvisa? Vilket tidigare läge i historien, är sådant att absolut rättvisa råder? Sådant att vi bör söka återställa detta läge och dessa gränser?

Vilka av dessa gränsförskjutningar, utplånande av stater och etablerandet av nya, har enligt ditt sätt att se inte uppstått till följd av krig? Inte många, om ens någon, skulle jag själv tro.

När förbjöds, enligt FN-stadgan anfallskrig som ett sätt att ändra gränser? Ganska nyligen, kan jag upplysa. Men det bryr sig tydligen inte Ryssland om nu, när man i strid mot FN-stadgan invaderar och ockuperar den självständiga staten Ukrainas territorium. Det bryr sig inte heller Arabförbundets stater, den iranska regimen, Hamas, Hisbollah, al-Fatah, PFLP mfl entiteter i ”Palestina” med omnejd om, när man nu sedan mer än sextio år bedriver sitt anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel.

Israel är inte med på filmen, men det fanns en judisk stat långt innan filmen tar sin början. Ska vi kanske återställa det läget? Fast vid den tiden fanns knappast några av de stater som filmen återger. Har de därmed inte rätt att existera inom nuvarande gränser?

Och vad är det som utifrån dessa premisser säger att nuvarande Sverige inte har bättre rätt till Finland än den nuvarande republiken Finland: ”Suomen Tasavalta”? Eller att Danmark inte har bättre rätt till bl. a. Skåne än nuvarande Sverige, som sammantaget tillhört Sverige mycket kortare tid än vad Finland tillhört Sverige.

Svårt fall, men det mest rimliga vore, som jag ser det, att gilla läget. Ukrainas statsgränser kan inte ändras genom militär rysk invasion. Israels gränser kan inte ändras genom att gå dem till mötes som vill utplåna Israel. Sverige har inte rätt att ”inom Sveriges gränser vinna Finland åter”. Lika lite som Danmark har rätt att inom sina gränser vinna Skåne åter.

Ukrainas gränser kan förvisso ändras, men icke genom militär rysk invasion, utan genom att Ukrainas folk självt beslutar därom. Israels gränser kan också ändras, men knappast genom att gå dem tillhanda som överhuvudtaget inte erkänner Israels rätt att existera. Och om Finlands folk skulle vilja återinträda som en integrerad del av Sverige – vilket var fallet före år 1809, så tror jag det nuvarande Sveriges folk inte skulle tycka illa vara! Skånes folk kan dessutom genom demokratiskt beslut vilja åter tillhöra Danmark. Det vore nog också OK, men då inte till följd av en riggad ”folkomröstning” efter det att Danmark ockuperat Skåne!

Det är så det måste gå till när gränser ändras. Inte genom rysk – eller dansk! – invasion, inte genom antisemitisk utplåning utan genom att folken får säga sitt. Detta kallas demokrati. Demokratin är moraliskt överlägsen såväl invasion som utplåning. Men något som varken dagens Ryssland eller dagens antisemiter verkar vara särskilt intresserade av. ”Folkomröstningen” på Krim är ett missbruk av demokratin. Antisemiterna och islamonazisterna som vill utplåna Israel tar till och med direkt avstånd från demokratin, som enligt dem inte står i överensstämmelse med den islamiska lagen, shari’a.

Jag har inte hört något om att Finland vill återgå till att bli en del av Sverige. Men rösta gärna! Och om någon skåning hellre vill tillhöra Danmark än Sverige: Rösta gärna!

Men anfall inte, ockupera inte, erövra inte, utplåna inte. Använd demokratins principer! De fungerar ganska bra om man vill. Något som vare sig Ryssland eller antisemiterna som avser utplåna Israel tyvärr just nu vill.

2 svar på ”Finland tillhörde Sverige mycket längre än vad Krim tillhörde Ryssland”
  1. Mycket intressant ämne, Åland som ligger mellan Finland och Sverige, som nu tillhör till Finland. Undrar om de vill tillhöra Sverige istället.

    1. Visst är det intressant, Elsi. Läser på Wikipedia att år 1918 undertecknade 96,2 procent av Ålands vuxna befolkning en petition om utträde ur Finland. Numera verkar entusiasmen dock ha svalnat betydligt. Fast kanske kan en svensk invasion och efterföljande ”folkomröstning” göra susen, enligt numera vedertaget ryskt mönster. (Detta är ett s.k. ironiskt inlägg, måste kanske påpekas för de fåvitske.)

Kommentarer är stängda.