Palestinian Media Watch (PMW) förmedlar många perspektiv på hur antisemitismen i ”Palestina” tar sig uttryck. Bland annat kan man i filmen nedan se att EU, Sverige och de svenska socialdemokraterna i Olof Palmes internationella center stöder ett barn/ungdomsprogram i palestinsk TV som glorifierar våld och flygplanskapningar:

Så här skriver PMW:

PYALARA, the co-producer of this program, is funded by NDC. NDC’s international donors include: the European Union, the World Bank, the Agence Française de Développement that works on behalf of the French government, a donor consortium of Switzerland, Denmark, the Netherlands and Sweden, the Islamic Development Bank, the United Palestinian Appeal, and the Palestinian private organization the Welfare Association. [NDC website, accessed Dec. 20, 2012]
PYALARA is also funded by the Swedish Olof Palme International Center.

Som du ser hänvisas det i filmen – som är från år 2012 – till den palestinska entiteten PYALARA som enligt Palmecentrets hemsida mycket riktigt fortfarande år 2014 är deras samarbetspartner. Här en länk till en mera detaljerad redogörelse.

Där står följande om Palmecentrets projekt:

Målet är att palestinska ungdomar och civilsamhällesorganisationer som arbetar med ungdomar har en ökad organisatorisk och kunskapsmässig kapacitet. Ungdomarna påverkar lokala beslutfattare och utvecklar sina lokala samhällen. De är delaktiga och initiativrika. Målgruppen består av 14 CBO: er, 430 ungdomar/barn, 280 föräldrar och 50 lokala beslutsfattare.

Nåja, projektet att kasta skit på judarna i TV verkar ju ha varit framgångsrikt i vart fall. Kanske beror det på att Palmecentret m. fl. har lyckats öka ungdomarnas organisatoriska och kunskapsmässiga kapacitet så att de kan bli mer delaktiga och initiativrika när det gäller att sprida antisemitisk propaganda, vem vet. Grattis i så fall Palmecentret, EU och Sveriges regering, om det var ert syfte.

Och om inte så blev det i alla fall av allt att döma resultatet.

Palmecentret har följande 26 medlemsorganisationer:
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
Verdandi
Folkets Hus och Parker
Hyresgästföreningen
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för skogs- trä och grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell- och Restaurang facket
IF Metall
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet
Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor

Jag uppmanar varje medlem i någon av dessa entiteter att protestera mot Palmecentrets stöd till antisemitismen i ”Palestina”.

Var vi som inte är medlemmar ska protestera är mera oklart. Sveriges regering och riksdag är oemottagliga för sådan kritik, det framgår inte minst av min bloggning igår. Riksdagens utrikesutskott tycker ju följande: ”Den palestinska myndigheten har trots svåra omständigheter gjort framsteg på senare år”.

Om utrikesutskottet anser att detta inslag i den palestinska myndighetens TV utgör ett av dessa framsteg är svårbedömt. Sveriges regering – dvs. i verkligheten Sveriges skattebetalare – har i alla fall tydligen stått för en del av produktionskostnaderna.

Så stödjer alltså merparten av Sveriges folk antisemitismen i ”Palestina” oavsett om de vill det eller ej. Inte bara på detta sätt. Alla skattebetalare gör det. Men de som är medlemmar i någon av de ovan uppräknade entiteterna gör det ännu mer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,