Israel försöker så klart eliminera dem som skjuter på landet från Gaza. Israel har ju rätt att försvara sig, eller hur. Och Israel lyckas ibland rätt väl, något som till exempel framgår här. Undrar hur många fler raketer som skulle ha avskjutits om Israel inte hade lyckats så väl. Det kan man bara spekulera om. Många fler raketer hade det nog blivit i alla fall.

Men Israels islamonazistiska dödsfiender i Gaza lyckas tyvärr alltjämt rätt väl de också, med sitt anfalls- och utplåningskrig. Dvs. inte med utplåningen av den judiska staten, det kommer de aldrig att lyckas med, men väl med en del anfall. Jag återger härnedan den senaste statistiken över anfallen från Gaza:


Källa.

Det har varit fler anfall från Gaza sedan dess tyvärr, bland annat det jag skrev om igår.

Angreppskriget mot Israel pågår alltså. Det kan ingen förneka. Bomberna de faller.

Vad titeln på denna bloggning beträffar, så travesterar den en nazitysk kampsång från det Andra Världskriget benämnd ”Bomben auf Engeland”. Jag citerar:

Wir stellen den britischen Loewen
Zum letzten entscheidenden Schlag.
Wir halten Gericht.
Ein Weltreich zerbricht.
Das wird unser stolzester Tag!
Kamerad! Kamerad! Alle Maedels muessen warten!
Kamerad! Kamerad! Der Befehl ist da, wir starten!
Kamerad! Kamerad! Die Losung ist bekannt:
Ran an den Feind! Ran an den Feind!
Bomben auf Engelland!
Hoert ihr die Motoren singen:
Ran an den Feind!
Hoert ihr’s in den Ohren klingen:
Ran an den Feind!
Bomben! Bomben! Bomben auf Engelland!
Hoert ihr die Motoren singen:
Ran an den Feind!
Hoert ihr”s in den Ohren klingen:
Ran an den Feind!

Källa.

Det är bara att byta ut ”den britischen Loewen” mot ”the Lion of Judah”, ”Engelland” mot ”Israel” och ”Motoren” mot ”Raketen” så lämpar sig denna kampsång väl för den islamonazistiska terrororganisationen Hamas’ anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel. Det skulle inte förvåna mig om de redan använder den.

Nazismen och islamonazismen är samma antisemitiska andas barn, nämligen.

Länk: Sveriges Radio.

Ett svar på ”Bomben auf Israel!”

Kommentarer är stängda.