Så lyder titeln på en artikel i dagens JPost. På ett såvitt jag kan bedöma ganska rättvisande sätt argumenterar här professorn i internationell rätt Louis Rene Beres för rubricerade tes. Jag återger här några särskilt intressanta avsnitt av artikeln blandat med några egna kommentarer.

Bland annat skriver han, att det ”i motsats till den allmänna uppfattningen aldrig har existerat en palestinsk stat”. Under det israeliska självständighetskriget 1948-49, vilket orsakades inte på grund av att de anfallande arabstaterna ville etablera ett självständigt Palestina, utan tvärtom försökte utplåna den judiska staten, så kom Västbanken och Gaza under deras ”illegala kontroll”, vilket förhindrade etablerandet av en palestinsk stat.

Dessförinnan hade Storbritannien i fredskonferensen i San Remo fått uppgiften att förbereda hela Palestina, dvs. nuvarande Israel, Västbanken, Gaza och Jordanien, till att bli ett ”judiskt nationellt hem”. San Remo-beslutet hittar du här, och San Remo-konventionen här.

Trots detta genomförde Storbritannien en delning av detta område och skapade Transjordanien, samt utsåg en icke-palestinier som dess kung. Därefter genomförde FN ytterligare en delning av området väster om Jordanfloden, vilket arabstaterna alltså inte godtog. De ockuperade i strid med FNs delningsbeslut, delar av det brittiska mandatet, ett mandat som då hade upphört, precis som det ottomanska imperiet, som av allt att döma var områdets sista ”rättmätige ägare”.

Efter ytterligare ett misslyckat arabiskt anfallskrig år 1967 kom Israel att, utan egen önskan, få kontroll över Västbanken och Gaza. Det finns fortfarande ingen stat, med legal rätt till områdena, som Israel kan återlämna dem till. Man har visserligen utrymt Gaza, men där finns ingen legitim statsmakt. Ottomanska imperiet har upphört, det brittiska mandatet likaså, och Jordanien annekterade Västbanken illegalt efter ett anfallskrig.

Sammanfattningsvis: Jordanien hade ingen rätt till Västbanken. Ingen har någon juridisk rätt till Västbanken – utom möjligen judarna om man skall följa San Remo-beslutet så som Beres tolkar det.

Det är förvisso ofta stor skillnad på juridiken och verkligheten. Men att Israel i juridisk mening skulle ”ockupera” Västbanken som många hävdar, verkar vara en grov felsyn. Att vissa araber sedan inte vill acceptera juridiken och i stället vill ändra verkligheten, är i vart fall inget att klandra Israel för. Israel synes ha juridisk rätt till sitt territorium. Och i verkligheten vill Israel dessutom bara försvara sig mot dem, som vill utplåna landet.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Israel ”ockuperar” inget arabiskt territorium”
  1. [Björn, jag förstår inte riktigt vad du vill ha sagt med denna kommentar, som dessutom inte tycks ha med bloggningen att göra. Därför har jag strukit den. Mvh/Lennart]

  2. Upprepas lögner tillräckligt ofta, kan dessa uppfattas som sanning. Detta vet palestinierna som med stor framgång ljugit sig till en uppdiktad identitet och politisk legitimitet inte minst bland vänstern här i Sverige. Men sanningen är alltid störst… Och sanningen är palestiniernas värsta fiende. Därför upprepas lögnerna hela tiden, tyvärr med framgång. Det är dags att reagera mot lögnerna, därför är denna bloggen viktig!

  3. Där finns många sanningar som helt och hållet förträngs i Sverige – San Remobeslutet är en sådan. Detta har aldrig annullerats och är ett BESLUT medan allt som sagts om Israel i FN enbart är rekommendationer! FN-rekomendation är definitivt inte folkrätt!

    En annan liknande sak är att PLO:s Stadgar har aldrig annullerats! Fatahs är liknande men värre…. Sök på ’PLO Charter not amended’ och börja läs. Fatah säger fortfarande att Israel inte får existera utan deras ”Palestina” är det brittiska Mandatet! Jordanien kommer förstås att också inlemmas enligt deras stadgar.

    Netanyahus skuggregering är ett gäng bistra herrar som förhoppningsvis kan börja få ordning på byket – och det sägs att han och Obama faktiskt är goda vänner och förstår varandra.

Kommentarer är stängda.