Sverige ger på nytt extratilldelning till den s.k. palestinska myndigheten. Ytterligare tjugo miljoner kronor är det denna gång, att läggas till de sextio miljoner som, utan minsta krav på motprestation, gavs så sent som i slutet av augusti. Pengarna ska gå ”bland annat” till löner och pensioner såväl på ”Västbanken” som i det Hamas-styrda Gaza. Allt detta utöver de sjuhundra miljoner kronor som regeringen annars tycker att de palestinska araberna av oklar anledning har förtjänat i understöd.

– Det är dyrt att vara under ockupation, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M) lakoniskt. (På bilden t.h. i samkväm med den palestinske ”presidenten” Abbas, ordförande för al-Fatah som vill utplåna Israel).

Men Gaza är väl inte under ockupation? Och knappast ”Västbanken” heller. Om så eventuellt är fallet, är ockupationen i vart fall orsakad av dem som blivit ockuperade, nämligen dem som genom anfallskrig vill och har försökt anfalla, ockupera och utplåna Israel. De förlorade dessa anfalls- och utplåningskrig. Ockupationen hade inte behövts om Israel inte hade anfallits. Men anfallen pågår alltjämt i form av granatregn från det Gaza som Sveriges regering alltså understödjer ekonomiskt. Bara i helgen avsköts nitton missiler mot Israel från Gaza.

Ett ekonomiskt bistånd som för varje öre som pumpas in i Gaza, frigör resurser för ytterligare anfall från Gaza mot Israel, anfall som alltjämt har som syfte att utplåna Israel, det är ett orättfärdigt bistånd. Detta gäller oavsett om biståndet ”träffar rätt”, dvs. går till ”lärare och socialarbetare”, som Gunilla Carlsson talar om, eller hamnar på avvägar. Fast med tanke på det ofta ganska antisemitiska innehållet i palestinska läroböcker, är det tveksamt om ens bistånd till lärarlöner är något som Sverige och svenskarna ska pyssla med.

Om det är dyrt att vara under ockupation borde notan betalas av dem som bär ansvaret, dvs. i hög grad de palestinska araberna själva och de andra arabstater som gång efter annan anfallit Israel.

De ”palestinska” ledarna tycks dock inte ha minsta tanke på att sörja för medborgarnas välstånd. I stället beskjuter de Israel och har nyligen återigen vägrat att påbörja fredsförhandlingar om inte Israel först upphör med ”bosättningar” på ”Västbanken” och erkänner ”1967 års gränser”. De hävdar också ofta att förhandlingar inte kan påbörjas förrän Israel erkänner rätten för de arabiska flyktingarna år 1948 och deras ättlingar att få resa till(baka till) Israel. Men om det sker utplånas Israel som judisk stat vilket gör förhandlingar meningslösa. Araberna vill alltså påbörja förhandlingar först när Israel redan utplånats, vilket borde förmå var och en att inse att de egentligen inte alls vill förhandla, de vill utplåna!

Men om ledarskapet i ”Palestina” gör dessa prioriteringar, som försvårar fred och välstånd, och i stället syftar till Israels utplåning, varför ska då Sveriges regering, och i sista hand vi skattebetalare ekonomiskt understödja deras prioriteringar, utan minsta krav på motprestation? Några minimikrav som Sverige borde ställa på ”Palestina” är att de ska upphöra med beskjutningen av Israel samt sätta sig vid förhandlingsbordet i ett förutsättningslöst samtal, inriktat på fred med den judiska staten, inte på att utplåna den.

Länkar: DN, Arutz7.

4 svar på ”Svenskt miljonregn över palestinska myndigheten och palestinskt granatregn över Israel”
 1. […] Tyvärr måste man konstatera att den palestinska ”kapacitet” som de svenska skattebetalarnas pengar hittills använts till definitivt inte syftat till att skapa fred med Israel, utan tvärtom till att exempelvis betala pensioner/gratifikationer åt palestinska dömda mördare och terrorister, som syftat till att utplåna Israel, personer vilka den palestinska ledningen alltjämt hyllar. Dessutom till antisemitiska läroböcker. Läs bl.a. här och här. […]

 2. Stadsråd Gunilla Karlsson och hennes i svenska – obs! – skattepengars börs öppnars upp i lika etiskt i naivt som uti juridiskt sett i orättmätigt upp och tillåts flöda ut över Abba´s-regimen i de palestinsk-arabiska ( : arabiskt i ockuperade ! : ) områdena på Israelisk mark. Detta är givetvis fullkomligt i Oacceptabelt såväl i en etisk som uti en juridisk meningsinnebörd – och sedan må då den svenska regeringen – med Gunilla Carlsson och den arabiska diktaturkramaren Bildt – säga vad de än så önskar och vill – och så är det bra med det.

  – Historiens i efterskrift ( : ! : ) till kommentar ( : … : ) kommer ju – i mer än i tydligt – att komma i påvisa i hur stor grad detta förfarande ( : med överförandet av svenska skattepengar till Abbas-regimen – o.dyl.´ elementa – i de palestinsk-ockuperade / ! / områdena inom Staten Israel´s land och nation : ) är, som sagt, i Oacceptabelt — tillika i Orätt som i Oriktigt och detta sett ur alla – i sammanhanget i relevanta – aspekter ifråga.

  Att detta, i naivt uti Okritiskt ( : !! : ) , i penga-överförda flöde — också uti dess-självft är ett i … Demokratiskt Problem, … här i Sverige, … är ju i också i uppenbart med tanke på att det i Sverige bor och lever människor, … med nära och kära, … vänner och bekanta, … – osv.´, ( : ! : ) – … som i alltså i ock´ … i tvingas … att … över skattesedeln … finansiera i fortsatta … ABBAS-FATAH-HAMAS- … – OBS! – VÅLD- OCH KRIGS-HANDLINGAR ( : !! : ) i form av – t.ex.´ – fortsatta i raketbeskjutning-ar- … – m.m.´- ( : !! : ) till brottsliga i kriminella handlingar … över ISRAEL, Israels land som nation. … Och detta är ju i också en´ / ett´ uti – givetvis ! – fullständigt i lika etiskt horibelt som i juridiskt sett i absurt – i civiliserad meningsinnebörd – rätt och slätt – ett i perverterat ”tänk”!- …
  Men också detta kommer att bli en så i uppenbart i uppenbarat i krank efterskrift, … uti och utav vad som blir Historiens Analer.- …

  Men redan nu kan man – utan överdrift – säga att detta förfarande ifrån regeringens sida, idag, i Sverige, är ett i lika skamligt som skyldigt tilltag – med svenska skattepengar ifråga – . … Detta i Oavsett i huruvida statsrådet G. Karlsson … OCH I INVIGDE UTRIKESMINISTERN Bildt … i efterhand – i historiens kranka bleka samvetsdoms ljus – kommer att – i måhända – i ursäkta sina respektive i Oaktsamma handlingar i detta sammanhanget med epitet så som … kanske … `visste inte´… `kände inte till´ … `var för naiv och Okunnig´… `genomförde dessa överföringar alldeles för i Okritiskt´… – osv.´- . Ja´. Överhuvud … taget … uti … Oacceptabla … i bortförklaringar – av statsråds-ansvar i gentemot skattebetalare ifrågavarande.- …

  Men Skammen och skyldigheten ifråga — faller i vilket fall som helst uppå nämnda statsråden. — .

  Hälsar signaturen/

  Lågmäld./.

Kommentarer är stängda.