Jag läser på Arutz7 att det amerikanska fartyget ”The Audacity of Hope”, döpt efter Barack Hussein Obamas roman med samma namn, har kastat in handduken och inte kommer att försöka nå Gaza. Detta efter de grekiska myndigheternas resoluta och hedervärda ingripande mot detta spökskepp till Gaza, något som jag även skrev om igår.

Audacity of Failure

Amerikanarna åker hem, alltså. Nu återstår bara att även svenskarna och övriga deltagare av olika folkslag inser det fåfänga i att försöka bryta den fullständigt legala israeliska sjöblockaden mot det gentemot den judiska staten Israel fientliga territoriet Gaza, vars regering – Hamas – avser utplåna såväl Israel som judarna genom anfallskrig.

Uppdatering: Tyvärr tycks det ”svenska” skeppet Juliano ändå vara på väg, tillsammans med en liten fransk båt. Ynet rapporterar. Men enligt andra källor, såsom denna – Ship to Gaza själva!, har Juliano bara förflyttat sig från en grekisk hamn till en annan.

Den franska båten kan du se härnedan. Inget särskilt imponerade fraktfartyg för humanitärt bistånd eller hur:

Franska båten

Den före detta israelen Dror Feiler, numera tyvärr bosatt i Sverige, uttalar sig i alla fall på YNet. Han var med förra året också och har tydligen ingenting lärt och ingenting förstått av förra årets läxa: Det går inte att komma till Gaza sjövägen! Den som försöker riskerar att dö, precis så som skedde med vissa av deltagarna i förra årets spökskeppsarmada.

Och om man nu måste ställas inför detta sorgliga val, vilket vi hoppas aldrig ska behöva ske, så är valet ändå detta: Kanske är det bättre att några av dem som vill utplåna Israel dör, än att Hamas får sin vilja igenom, som består i att utplåna hela Israel och alla judar!

Valet är ditt, mitt, allas vårt val. Inte minst deras val som genom Ship to Gaza vill konfrontera Israel och samverka med den islamonazistiska organisationen Hamas som vill utplåna just den judiska staten Israel.

Israel kämpar för den judiska statens och för judarnas existens. Ingen annan stat och inget annat folk behöver kämpa den goda kampen. Ship to Gaza-armadan, nu tydligen tack och lov inskränkt till i värsta fall två båtar, har som syfte att direkt motverka denna Israels goda kamp.

Det är alltså fullt klart vad som måste bekämpas, nämligen Hamas och dess medlöpare i Ship to Gaza.

Det är också fullt klart vad som kampen gäller: Israels och den västerländska civilisationens överlevnad.

Valet är alltså egentligen inte särskilt svårt!

– Hur mycken humanitär hjälp medför båtarna förresten i lasten? Enligt denna länk har i vart fall Juliano ingen last alls!

2 svar på ”The Audacity of Failure”
  1. Motorbåten Juliano har ej svensk flagg och representerar således ej Sverige. Det verkar som Sierra Leones flagg svajar i aktern.

Kommentarer är stängda.