Det rapporteras flerstädes, t. ex. här, hur två iranska fartyg, dels fregatten Alvand, dels fartyget Kharg, vars egentliga uppgift är oklar, nu passerar Suezkanalen med destination Syrien, där de avser kvarstanna i ett år.

den här sidan står att Kharg är ett ”Replenishment Ship”. Replenishment betyder påfyllning så man undrar vad det är som behöver fyllas på i Syrien. Fartyget är av modifierad brittisk Olwen-klass. Här är två bilder på RFA Olwen ur Marinkalendern år 1974-75, där Olwen kallas tankfartyg, avsett för ”replenishment at sea”:

Olwen

Frågan uppstår givetvis vad det är för anti-israeliska varor som Kharg transporterar. Att syftet med den iranska flottnärvaron i Medelhavet, inte kan vara annat än att ytterligare utmana Israel och västerlandet, det står dock klart.

Man bör också notera att detta är första gången efter den islamistiska omvälvningen i Iran år 1979-81, som en iransk flottstyrka får egyptiskt tillstånd att passera Suezkanalen. Detta sker bara någon vecka efter det att den egyptiske presidenten Mubarak avgått och när det islamistiska Muslimska Brödraskapet, som inte erkänner Israels rätt att existera, nog snart kommer att godkännas som politiskt parti i Egypten.

Egypten under Mubarak har på sätt och vis utgjort ett skydd för Israel i väster. Nu återstår att se om en kommande demokratisk regering i Egypten kommer att klara den saken lika bra – eller varför inte ännu bättre. Att, som den nuvarande militärregimen gör, tillåta iranska flottan passage genom Suezkanalen är tyvärr inte alls något tecken på detta. Tvärtom.

Länkar: YNet, DN, SvD.

Uppdatering 2011-02-21: Arutz7 rapporterar om en jordbävning vid Suezkanalens södra ände i dag måndag. Den iranska flottstyrkan har ännu inte löpt in i kanalen, utan befinner sig väl där någonstans. – ”The Man comes around”, eller …

Uppdatering 2011-02-23: Nu rapporterar Arutz7 att de islamonazistiska fartygen har anlöpt Latakia, Syrien.

Uppdatering 2011-03-05: Fartygen har enligt uppgift nu återvänt till Röda Havet.

5 svar på ”Iransk flottstyrka genom Suez”
  1. Ta det lugnt era sionister. Om de har vapen låt dem få det, så Iran blir mer lik Israel, med sina Kärn-ubåtar i persiska viken.

  2. Enligt länk har Kharg långdistansmissiler för Hizbollah ombord. Iran är förbjudet att exportera vapen enligt Säkerhetsrådet. USA ”observerar”. Vi minns hur Iran bröt mot samma bestämmelse för två år sedan. länk

Kommentarer är stängda.