I lördags den 10 juli kunde man läsa följande i Svenska Dagbladets kulturbilaga (det finns ingen internet-länk så du får läsa härnedan i stället):

Dan Israel

Som du ser hänvisar skribenten, Dan Israel, till tre texter. Dessa kan du läsa här (Webfinanser), här (Svensk Israel-Informations pressmeddelande) och här (Huffington Post).

Dan Israel påstår att texten publicerad på Webfinanser, med rubriken ”Jodå, Nabil Shaath och Carl Bildt, blöjor släpps in på Gaza!” är manipulerad: ”Genom att stuva om i artikeln och underlåta att återge Schwebers kritiska synpunkter får man hans artikel [i Huffington Post] att framstå som raka motsatsen”.

Raka motsatsen till vad, frågar man sig. Något svar ger inte Dan Israel. Raka motsatsen till att blöjor släpps in i Gaza borde vara att blöjor inte släpps in i Gaza. Men det är dels inte sant och för övrigt tycks det inte vara det som Dan Israel menar. Vad han egentligen menar framgår inte, och det finns alltså ingen logik i vad han säger.

Han menar vidare att det är någonting som stuvats om på ett oegentligt sätt. Men om du läser de tre länkarna kommer du att finna, att Svensk Israel-Information ordagrant och utan ”omstuvning” återger texten i Schwebers artikel i Huffington Post precis så som den anges där!

Dan Israel ljuger alltså uppenbarligen. Texten är inte alls manipulerad, utan återgiven rakt av. Syftet var att påvisa att bland annat blöjor faktiskt får föras in till Gaza, inte alls att dölja, som SvD-rubriken lyder, ”kritiska synpunkter” på blockaden. Schwebers artikel må innehålla sådan kritik, men den kritiken har inget att göra med huruvida blöjor mm. får eller inte får införas i Gaza.

Man frågar sig varför Svenska Dagbladet för sin del tillåter införandet – inte av blöjor i Gaza, utan av direkta lögner i kulturbilagan?

Vem är förresten denne Dan Israel? Jo, det visar sig, att han är förläggare på Leopard, dvs. det förlag som utgivit Mattias Gardells ökända terroristkramar-bok Bin Ladin i våra hjärtan. Gardell befann sig ombord terroristskeppet Mavi Marmara när terroristerna öppnade eld mot de israeliska soldaterna. Till synes utan att ingripa mot terroristerna. Och Dan Israel är dessutom enligt Aftonbladet gift med Victoria Strand, som befann sig ombord ett annat av Ship to Gaza-fartygen, nämligen Sofia.

Svaret på frågan varför Svenska Dagbladets kulturredaktion tillåter införandet av direkta lögner riktade mot dem som i likhet med Svensk Israel-Information syftar till förmedling av sanning rörande Israel, kanske är att denna samma redaktion står på samma sida som Dan Israel, Mattias Gardell och Victoria Strand, nämligen på den av allt att döma anti-israeliska sidan, en sida som av allt att döma inte drar sig för att rakt av ljuga för att nå sina mål.

Jag tror tvärtemot Dan Israel, att Svensk Israel-Information verkligen behövs – om sanningen ska fram. Men vad vi ska ha Svenska Dagbladets kulturbilaga till är däremot efter denna incident mera oklart.

Som ett organ i sanningens tjänst har den i och med detta i vart fall visat sig vara helt otjänlig.

Länk: SvD.

19 svar på ”Falsk anti-israelisk propaganda i Svenska Dagbladets kulturbilaga”
 1. Förr var allt förbjudet som inte var uttryckligen tillåtet om jag förstått rätt. Nu är det tvärtom, vilket ju är bättre på ett sätt, men svårare att administrera skulle jag tro.

 2. Du säger i din ursprungstext att Israels text saknar logik och att den är obegriplig, jag hoppas att jag bidragit till att göra den begriplig. Jag tycker att den kunde ha formulerats bättre, men att den är fullt begriplig. Däremot förstår jag inte riktigt vilka feltolkningar Israel gör sig skyldig till. Fru Abramowicz talar rent av om manipulationer, vilket låter mycket värre. Jag måste bekänna att jag inte hänger med där riktigt heller.

 3. Det är riktigt att Schweber har ett annat syfte än Svensk Israel-Information, och att Dan Israel möjligen har ett tredje syfte. Men givet Svensk Israel-Informations syfte anser jag det vara korrekt att citera artiklar som har ett annat syfte, så länge citaten i sig dessutom är korrekta. Eftersom Schwebers syfte är Israel-kritik, väger citering från honom (och andra kritiker) som talar till förmån för Israel tyngre än om man skulle citera ”de vanliga” israel-vännerna. Betr. Dan Israel så är det ändå hans (avsiktliga?) feltolkningar som SvD infört, och som är det grundproblem jag behandlar. (Beklagar sent svar, men jag är på semester.)

 4. OK. Så här: Citatet må vara korrekt återgivet, men lösryckt ur sitt sammanhang och givet en ny kontext ges citatet och artikeln en innebörd som artikelförfattaren, Howard Schweber, rimligen inte hade avsett. Schwebers poäng är inte att exempelvis blöjor får föras in i Gaza, utan ett ifrågasättande av att Israel före 2009 inte tillät införsel av blöjor i Gaza med hänvisning till en allmän policy om att produkter med s.k. dubbel användning, alltså med en möjlig militär applikation, inte får levereras till Gaza. Schweber menar att exempelvis blöjor är svåra att använda som vapen – personligen är jag böjd att hålla med honom, och tro mig: Jag har bytt många blöjor. Schweber poängterar också att vi inte vet vilka varor som faktiskt är förbjudna – någon sådan officiell lista finns inte tillgänglig, och han undrar vilka övriga varor som lika orimligt undanhålls Gaza-borna.
  Dan Israel gör visserligen en otydlig syftning (den kan också ha berott på en redaktionell miss, vad vet jag) men innebörden i vad han säger är fullt begriplig, nämligen att Schwebers intention var att kritisera blockaden eller delar av dess genomförande, inte att framhålla att vissa varor faktiskt kan föras in. Det är det som är motsatsen, och jag hoppas att du inte avsiktligen menade att märka ord på den nivån. Vilka bevekelsegrunder eller allianser som styr Dan Israel är i den diskussion av ringa värde.
  Hederlig och korrekt citatteknik är grundläggande i skriftlig framställning, och eftersom jag inte har någon anledning att ifrågasätta din redlighet eller intelligens kanske vi ska avskriva det hela som en tillfällig lapsus? Om du läser Schwebers artikel en gång till, som du ju själv länkar till, tror jag att du förstår hur jag menar.
  Vänliga hälsningar, PK

 5. Hej igen. Jag har inte läst artiklarna du länkade till förrän nu. Menar du på fullt allvar att du inte ser något problem med att anföra ett citat på det här sättet?

 6. Peter, rapporten är troligen skriven på hebreiska. Här är alla fall en länk till en rapporten närstående källa, dock icke särdeles oberoende. Blir nog svårt att hitta en sådan, eftersom bara de stridande parterna var närvarande när det hände.

 7. Intressant! Finns det någon oberoende källa som stöder detta? Jag kan inte heller hitta Eilands rapport någonstans – det brukar alltid vara upplysande att ta del av detaljer, som exakt kaliber, varför generalen tror att just detta var det första skottet, etc.

 8. Peter K, du kan läsa denna bloggning. Dessutom kan du läsa här att en kula som togs ut ur knäet på en israelisk soldat hade annan kaliber än vad israeliska flottan använder. Så visst har de israeliska soldaterna beskjutits.

 9. ”…när terroristerna öppnade eld mot de israeliska soldaterna” Finns det någon som påstår att de gjort det? – PK

 10. Tack Sapere Aude foer att du tog upp Dan Israels manipulationer. Det maerkliga aer att SvD Kultur tog in detta. Befinner mig i Cypern, daerav brist paa ringar och prickar.

Kommentarer är stängda.