I dag den 18 April är det Israels minnesdag, Yom HaZikaron, den dag då man minns sina fallna. Sina soldater som kämpat och dött för Israels rätt att existera som judisk stat. Sina civila som dött i fega terrorattacker mot Israels befolkning.

Och i morgon den 19 April är det Israels självständighetsdag, Yom HaAtzma’ut, dvs. den 5 Iyar 5770.

Men som det heter i en epost jag fick från Israel idag:

Before Israel can celebrate her independence, we must pay tribute to those who gave their lives so that we could live as a free nation in our national home, and those who continue to be maimed and murdered in terror attacks occurring far from the headlines.

Det är det som sker idag, se länken från Jerusalem Post nedan. Israels president, Shimon Peres, säger idag följande (enligt en mestadels Google-genererad översättning):

På tal om framtida utmaningar för den judiska statens överlevnad, sade Peres ”Det finns fortfarande de som vill förinta oss. Och i spetsen står den diktatoriska iranska regimen som syftar till att härska över Mellanöstern, att tysta det med dödliga vapen, och att starta en anti-israelisk hets-kampanj för att avleda den arabiska oron.”

”Under inga omständigheter får vi bortse från dessa hot. Inte heller bör våra fiender förringa våra möjligheter. ”

Han varnade för att ”ett hot mot freden för det judiska folket alltid riskerar att bli ett hot mot den civiliserade världen som helhet, dess välbefinnande och värderingar.”

Peres betonade att Israel ”inte söker krig. Vi är en nation som längtar efter fred ”, men han varnade Israels fiender att israeler ”vet och kommer att veta hur man kan försvara” sig.

Shimon PeresBenny DaganJag hade idag förmånen att få lyssna till Israels ambassadör till Sverige, Benny Dagan, som uttalade sig på precis samma sätt.

Israel vet alltså hur landet ska försvaras, och kommer följaktligen att försvara landet – med till buds stående medel …

För detta hot mot Israel och det judiska folket utgör, som både president Peres och ambassadör Dagan sade, dessutom ett hot mot hela den civiliserade världen, mot dess välstånd och dess värden.

Så är det. Den ”civiliserade världen” måste därför nu samarbeta med Israel för att avvärja detta hot, som riktas inte bara mot Israel, utan just mot hela den civiliserade världen – med till buds stående medel …

Länkar: JPost, One Family Fund.


3 svar på ”Minnesdagen Yom HaZikaron och självständighetsdagen Yom HaAtzma’ut”
  1. Israel utgör vårt samhälles yttersta postering.
    Att inte inse detta måste sökas i ett virusnerslag i vårt samhälles opertivisystem.
    Ett slags gömd kriminalitet täkt av ”obegränsad nåd”.

    Endast fria bloggare tycks obs denna fara?

    PK-media vyssar oss in i askmoln från Island. Askan från dem själva tycks vaRA till för att vi skall glömma valet i september——

Kommentarer är stängda.