Stop the bombDet är Irans atombombsprojekt som så klart borde stoppas, eftersom det uttalade syftet är ett hot mot Israels själva existens. Ett steg på vägen är att terroristförklara det iranska revolutionsgardet, som är spindeln i nätet när det gäller bomben, men som, enligt vad som framgår nedan, också har andra projekt på gång: sponsring av terror, tortyr och avrättningar av homosexuella mm. mm.

denna sida kan du underteckna ett upprop att terroristförklara Irans revolutionsgarde. Gör det!

Vi, undertecknare av detta upprop, uppmanar Europas beslutsfattare att omedelbart införa sanktioner mot Irans Revolutionära garde (IRGC).

IRGC är idag en av världens främsta sponsorer av terrornätverk, och ansvarar för hundratals civila dödsoffer världen över.

IRGC har kopplats direkt till fysisk tortyr och avrättningar av homosexuella, kvinnor och barn, såväl som medlemmar av nationella och religiösa minoriteter. Inför omvärldens ögon har IRGC våldsamt och brutalt överfallit och dödat iranier som demonstrerat för demokrati.

Denna organisation – som kontrollerar ett nät av företag och finansiella enheter, i Iran och resten av världen – spelar en avgörande roll i anskaffandet av atomenergi för militärt bruk. Ett program som kan riktas mot Europa och länder i Mellanöstern, särskilt Israel. En atombomb i händerna på mullorna drabbar även det iranska folket, som skulle ställas inför en stärkt regim, med drastiskt minskade möjligheter till verklig förändring.

Vi som undertecknar uppropet, tillsammans med den europeiska koalitionen STOP THE BOMB, uppmanar europeiska regeringar och beslutsfattare inom EU att visa vägen genom att omedelbart införa kännbara sanktioner mot den iranska regimens Revolutionära Garde. Dessa åtgärder skulle skicka ett tydligt budskap till regimen: att Europa kräver ett omedelbart slut på det brutala förtrycket av den iranska prodemokratiska rörelsen, motsätter sig Irans strävan efter kärnteknik för militärt bruk, och landets fortsatta stöd till terrororganisationer runt om i världen.

Som undertecknare av detta upprop uppmanar vi europeiska politiker och beslutsfattare på alla nivåer att ta dessa steg. Det vore orimligt för Europa att inte vidta djupgående åtgärder när iranier som vill ha en demokratisk utveckling fortsätter att brutalt offras av en fundamentalistisk regim, vars enda mål är att behålla makten och bygga en arsenal av kärnvapen.

Därför kräver vi:

Att det Iranska Revolutionära Gardet sätts upp på EU:s terrorlista
Att EU och Europas regeringar förbjuder handel, och uppmuntrar sina länders företag att avbryta sina ekonomiska kontakter, med enheter som har anknytning till det Revolutionära Gardet. Support för den iranska frihetsrörelsen och dess arbete för en sekulär och demokratisk stat.

– – –

Uppropet, som lanserades av europeiska koalitionen STOP THE BOMB, undertecknas av framstående europeer från åtta länder.

Namnlistan rymmer diplomater, parlamentariker och regeringsmedlemmar, samt akademiker och en Nobelpristagare. Det breda stödet för sanktioner mot Iran bekräftas av detta upprop undertecknat av representanter för de flesta av de stora politiska partierna i hela Europa.

Svenska namn vid lanseringen: Alf Svensson (KD) och Mats G Nilsson (M).

Källa: Svensk Israel-Informations nyhetsbrev 2010-04-29. Prenumerera här på detta nyhetsbrev.

Länk: United against nuclear Iran.