Vi läser i pressen att tre svenskar har avvisats från Israel. Det heter hos Ekot att gruppmedlemmarna har judisk och palestinsk bagkrund och att de

på skärtorsdagen försökte ta sig in i Israel. Gruppen skulle besöka israeler och palestinier för att se hur de lever under konflikten där.

Bakgrunden är att de i Sverige brukar besöka skolor för att på ett konkret sätt berätta om israeler och palestinier och möjligheten till fred. Skolprojektet, Låt oss tala om fred, finansieras bland annat av utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Gruppens koordinator heter enligt Ekot Jonatan Stanczak. En av dem som trots allt tilläts inresa heter Tigran Feiler och är son till Dror Feiler, ordförande för sekten Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), som har denna nya och denna gamla hemsida. Feiler brukar samverka med medlemmen i det Kommunistiska Partiet Henry Ascher, som också är medlem i JIPF, läs t. ex. detta. Partiet utesluter inte att tillgripa våld för att utplåna den liberala demokratin. Detta kan du läsa om här. JIPF har för sin del mycket att säga om den israeliska ”ockupationen” av palestinska områden, men bryr sig till synes inte ett dyft om att de flesta palestinska organisationer har som syfte att utplåna den liberala demokratin Israel helt och hållet.

Jonatan Stanczak förekommer bl. a. i en rörelse som heter ”Isolera Israel”, vars motto är ”Bojkott, avinvesteringar, sanktioner”. Läs närmare här, om deras attack mot H&M där det (längst ned) framgår att denne Stanczak är medlem i JIPF. Han skriver också i senaste numret av JIPF-bladet, som kan laddas ned härifrån.

Skolprojektet har en ganska intetsägande hemsida jämfört med JIPF:s och Isolera Israels vassare framtoning. Men det är tydligt att det finns starka personallianser mellan JIPF, Isolera Israel och Skolprojektet. Haaretz skriver att ”The group’s [dvs. skolprojektets] activity was initiated by the Swedish ”Jews for Israeli-Palestinian Peace” group and the Palestinian Association in Stockholm.”

Skolprojektet finansieras enligt Ekot bland annat av skolförvaltningen i Stockholm, och enligt denna länk och denna, även av Olof Palmes Minnesfond. Kommunen och fonden har alltså inte sett några problem att finansiera ett projekt som har sitt ursprung i anti-israeliska, antidemokratiska och extremkommunistiska våldsbenägna kretsar, märkvärdigt nog.

Stanczak, som alltså vill isolera och bojkotta Israel, precis som JIPF vill, säger till Ekot att gruppen inte ska träffa några personer som skulle kunna vara ett hot mot Israel:

– Absolut inte. Snarare tvärtom. Våra möten handlar enbart om att träffa personer som strävar efter en rättvis fred och samlevnad.

Detta uttalande verkar, om man har hela bilden klarare för sig, inte särskilt trovärdigt, minst sagt.

Uppdatering kl 11.45: Sydöstran rapporterar, att de avvisade kvinnorna förbjudits ”att resa in i sitt hemland Israel”. Haaretz (se länken ovan) skriver för sin del så här: ”Two of the three women were born in Sweden to Palestinian parents. The third was born in Syria, but immigrated to Sweden at a young age and has never been in either the Occupied Palestinian Territories or in Israel before.” Ingen tycks således vara medborgare i Israel. Ingen av dem är född där. Ingen av dem har varit medborgare i Israel. Ingen av dem har någonsin varit bosatt där. Ändå är Israel deras hemland? Ytterligare en indikation på vilken fred de eftersträvar. En fred där Israel är deras hemland, inte judarnas. Av allt att döma en fred utan Israel, en fred där Israel utplånats.

Sådant är alltså deras ”fredsprojekt”.

Länkar: Ekot, SvD, Aftonbladet, DN, Aftonbladet igen – de avvisade tycks ha varit ”burkinibrudar”, SvD, Sydsvenskan, Ledare i Haaretz, Sydöstran, BLT.

10 svar på ”De avvisade från Israel – på resa för krig eller fred?”
 1. Ässet, du måste börja läsa innantill. Jag har inte opponerat mot att någon ska få besöka Israel. Vad jag ifrågasätter är om syftet med deras resa verkligen är så fredligt som de påstår. Dessutom förde jag ett resonemang om vad som ska betraktas som någons hemland. Den som ev. vill utplåna Israel kan knappast mena att Israel är sitt hemland. Sitt hemland vill man väl inte utplåna?

 2. Sapereaude opponerar sig mot att fredsaktivisterna skulle få besöka Israel eftersom dom inte är födda där eller medborgare i Israel, även om deras föräldrar är födda i området. Däremot kritiserar man inte att judar som som inte har någon som helst anknytning till området och är medborgare i andra länder sedan generationer får bygga illegala bosättningar. Kan hyckleriet bli tydligare?

 3. ”Varför alla judar i världen OAVSETT var de är födda ska ha rätt att ”återvända” till Israel är för att Israel är en judisk stat.”

  Kanske därför, att det gäller även i andra länder, t.ex. i Tyskland och i …. Sverige, bara för att ta ett par exempel från närområde….

 4. Enklast hade väl varit att ansöka om visum på vanligt sätt? Hur kunde de ens komma på ett plan från Sverige med detta resmål utan viseringar i passen? någon som kollat resvägen?
  Klart att de visste att de antagligen skulle bli utvisade! Vem batalade denna resa? De själva eller föreningen via kommunens skattepengar?

 5. De avvisade kommer på ett politiskt uppdrag. De representerar föreningar som är fientligt inställda till Israel. Liknande engelsk grupp smugglade in 2 självmordbombare med dödligt resultat. Sarah… det är fler judiska flyktingar, som absorberades från arabländer, än arabiska flyktingar som flydde från Israel. Israel valde att absorbera sina flyktingar. Arabländerna, egypten, syrien, libanon valde att bygga flyktingläger som fortfarande existerar efter 62 år. Jordanien som erövrade Judeen och Samaria, den sk västbanken gav palestinier medborgarskap. Antalet palestinier i jordanien har nu växt till 70procent eller högre.Jrdanien har på det sistone ta ifrån palestiner medborgarskap. För Syriens ledarskap fungerar det bra att ha en dispyt med Israel. De avleder diskusioner om dess ledande politiska minoritet egentligen är araber. Det palestinska mandatet från det osmanska riket delades i 3 delar av britterna. Av 80 procent bildades Jordanien. Israel fick ungefär hälften och araber fick dela på hälften av resterande 20 procent. PJ.. Det finns 23 arabiska stater och 57 muslimska stater i FN. Det är märkligt att med den jämförelsevis enorma landmassa som dessa besitter de fokuserar på en bit som är mindre än småland. Israel är ca 15 km brett på det smalaste stället. Om det är 2 stater Palestina och Israel kan de staterna bestämma vilka de vill absorbera. Palestinierna har hittills avvisat att erkänna en judisk stat, medan Israel är berett att erkänna en palestinsk stat.

 6. vilket jävla kommunist skitsnack! oh araberna har så mycket land och vi har så lite…buhu

 7. Varför alla judar i världen OAVSETT var de är födda ska ha rätt att ”återvända” till Israel är för att Israel är en judisk stat.
  Någon ”palestinsk stat” har aldrig existerat, och araberna har därutöver tackat nej till att skapa en sådan 23:dje arabstat återupprepade gånger.
  Lite svårt att ”återvända” till något som aldrig existerat.

 8. Palestinier kan mycket väl bo i och borde få återvända till Jordanien där majoriteten av medborgarna är just palestinier. Det finns redan en palestinsk stat, alltså. Men om de skulle få återvända till Israel skulle Israel utplånas som judisk stat. Varför skulle judarna inte få ha en enda egen stat när araberna har flera dussin, och de palestinska araberna ett land: Jordanien. Sedan kan palestinierna väl få skapa en stat till på Västbanken och i Gaza också, men de har inte lyckats ännu efter sextio år så det verkar inte som de egentligen är så särskilt intresserade av det. Inte vill de satsa på att bo i Jordanien heller. Vad de verkligen är intresserade av verkar tyvärr enbart vara att utplåna Israel.

 9. Men varför ska alla judar i världen OAVSETT var de är födda ha rätt att ”återvända” till Israel efter 2000 år medan palestiniernas rättigheter försvinner redan efter några decennier? Många palestinier lever i Syrien och Libanon trots att de har ett ursprung i Palestina eller Israel som bara går tillbaka några tiotal år. Att man är född i Sverige med palestinska föräldrar gör det skillnad? Om jag flyttar till Tex Brasilien och får barn där med en svensk man så har mina barn inte rätt att kalla Sverige sitt ursprung eller hemland?

  Annars gör du ett grundligt jobb i att försöka vända Israel diskriminerande beteende till studenternas fel…..jag trodde inte någon skulle ens ge sig på det….men tydligen. Genomskinligt är det dock….

Kommentarer är stängda.