Det rapporterar Jerusalem Post. Israel försvarar sig genast genom en motattack. I svensk press nämns som vanligt endast motattacken. Det framstår då i TT:s version, som om Israel är angriparen, när det i verkligheten och som alltid är Gaza som angriper Israel. Så även denna gång.

Möjligen är det denna Reuters-artikel som TT läst, dock som vanligt inte tillräckligt noggrannt.

Länkar: SvD, DN, Dagen – som har en mera intelligent rubrik.

Uppdatering kl 8.15: Nu har tidningarna (TT) fått med att det var Gaza som angrep först, men den stora nyheten är så klart fortfarande den Israeliska motattacken, inte vad som orsakat den, nämligen det islamistiska angrepps- och utplåningskrig som bedrivs från Gaza m. fl. ställen mot Israel.

Uppdatering kl 11.10: Här är den senast tillgängliga statistiken över Gazas angrepp mot Israel sedan operation Cast Lead och fram tom. 23 mars: 156 anfall. Och efter den 23 mars ännu flera, senast igår ännu ett.

Terrorinfo
Källa: Intelligence and Terrorism Information Center.

33 svar på ”Gaza attackerar Israel på nytt”
 1. År 1982 Skapades det Muslimska brödraskapet en strategi för att etablera en Islamisk regering på jorden, som identifierats som projektet, på olika tillvägagångssätt och knep för att genomföra en islamisk erövring av Västvärlden. Den omfattar bla. Gör den Palestina saken till global, avgörande fråga för muslimer. Gör den totala befrielse av Palestina från Israel och skapandet av en Islamisk dominans. Driv konstant kampanj för att uppegga muslimernas hat mot judar och förkasta alla diskussioner om försoning och samexistens med dem.Skapa jihad-terrorceller i Palestina. Länka samman terroraktiviteterna i Palestina med den globala terror-rörelsen. Samla tillräckligt med pengar för att för alltid föreviga och stödja jihad runt om i världen.Muslimska brödraskapet har deklamerat att deras mål är att ta över hela världen utifrån Gaza.En av de få europeiska politiker som har lyckats urskilja detta är Jose Maria Aznar, som var premiärminister i Spanien från 1996-2004. Aznar har starta en ny organisation som heter,Friends of Israel, bestående främst icke-judiska europeer och amerikaner, inklusive den tidigare presidenten i Peru, Alejandro Toledo och John Bolton, den förre detta FN ambassadören från USA. Läs mera deras framställan här http://www.onejerusalem.org. 2 Mose 12,3 Jag skall välsigna dem som välsigna dig och förbanna dem som förbanna dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

 2. Michael: Nej, tyvärr. De flesta i västvärlden är inte sionister. Det är allmänt accepterat att Israel existerar och det är ett försvinnande litet fåtal extremister som vill utplåna det i meningen döda dess befolkning. Det gör inte de övriga till sionister. En förkrossande majoritet skulle med glädje acceptera att Israel gav upp försöken att fullfölja den sionistiska drömmen om att kolonisera och erövra hela Eretz Israel (på Likuds m fl program). Många skulle med glädje se att Israel gav upp den sionistiska drömmen om en etniskt definierad stat och blev en modern demokrati för alla sina medborgare. Och det torde stå klart för alla att omvärlden inte identifierar sig med Israels våldsbenägna sionistiska ledning.

  Elsi: Det är irrelevant att argumentera att det tidigare funnits eller inte funnits ett Palestina. Det Palestinska Mandatet definierade ett Palestina. Människorna som bodde där, som trängdes undan för att ge plats åt Yishuven och som sedan fördrevs i hundratusentals vid Israels bildande, har detta gemensamt och kallar sig nu palestinier. Det är lika befogat som att folk som flyttat dit från världens alla hörn kallar sig Israeler.

  Elsi, Matte, A-K, Michael, Sapere: Det ser ut som att ni okritiskt accepterar och vidarebefordrar sionistisk propaganda. Jag hoppas att ni är så varmt övertygade att det är omedvetet. Om det istället är så att ni fiskar propagandamaterial efter argument för att de låter bra utan att ta ställning till dettas sanningshalt beklagar jag er förlust av er ärlighet. En dröm byggd på lögn kan endast bli en mardröm.

 3. Israel attackeras för närvarande i ett mediekrig utan motstycke, både i omfattning och intensitet. Striden handlar inte om Gaza. Detta är en strid mellan Islams fanatiska agenda att besegra Västvärldens demokratier där Israel står först på tur. Sedan det andliga kriget mellan mörker och ljus centreras kring Jerusalem. Satan kommer att kämpa mot Gud och Jerusalem. Jerusalem är den enda stad som Gud proklamera som sin egen. Ofta kallas Jerusalem för Guds stad, Guds ögonsten eller den helige staden. Guds rike kommer att bli verklighet på jorden utifrån Jerusalem. Gud välsigna er

 4. Hoppas det finns tillräckligt med doktorer för alla som behöver hjälp? Terry, uppenbarligen behöver du snarare hjälp med avprogrammering och inlärning av lite historia plus lite mer känsla för båda sidors säkerhet och rätt till fred.

  Komma och tala om Israel som terroriststat duger inte, då visar du bara att du driver propaganda. Om land ockuperas som resultat av krig är det vad det är, ett olösligt problem tills en fredsuppgörelse kommer till stånd eller åtminstone tills fientligheterna stoppas (until the belligerence is ended) enligt resolution 242. Men finns det någon att sluta fred med för att få stopp på fientligheterna? Har du förslag?

  Och medan raketer viner, självmordsbombare fortsätter sina vidriga försök tilla attacker (händer as we speak) och judehatet står på skolschemat under Hamas, och självmordsbombare hyllas av PA/Fatah hur kan man få till ett fredsfördrag? Vilka har du tänkt dig att Israel ska lämna över Västbanken till? Är Västbanken fientligt, dvs driver den sorts krig som nu görs från Gaza kommer det att smälla högt för då drabbas tätare befolkningscentra än det stackars utsatta Sderot. För inte tror du väl att israelerna gillar att man beskjuter hela landet? De kommer inte och ska inte behöva acceptera att attackeras.

  Eller vill du liksom Hamas/Fatah/PFLP/Al-Aqsas martyrbrigad och flera grupper i Gaza värre än Hamas vad gäller religiös fanatism att Israel och judar ska bort?

 5. Terry: Det judiska samfundet accepterade lösningen med två stater, araberna gjorde det inte. Och om du inte förstår att västbanken blev ”ockuperat” som du kallar det, pga av att araberna valde krig istället för två stater så tycker jag synd om dig för då finns det ingen doktor i världen som kan hjälpa dig.

 6. Det finns ingen Israelisk regering som erkänt en palestinsk stat existens. Därför behöver inte palestinier heller erkänna existensen av en terrorist stat som Israel. Om du förnekar att Västbanken och östra Jerusalem är ockuperade territorier så är du mentalt sjuk och jag rekommenderar att du omdedelbart uppsöker en doktor. Även den israeliska staten vet att det är ockuperade territorier. Hela världssamfundet vet det.

 7. Israel har rätt till Gasa och Västbanken. Egypten erövrade och ockuperade Gasa illegalt 1948 när man anföll Israel.Jordanien erövrade ockuperade och annekterade Västbanken inklusive Jerusalem illegalt när man från sitt håll anföll Israel 1948. Båda dessa länder blev då enligt Internationell lag illegala ockupanter då de ej hade rätt till dessa territorium.

 8. Sapere, det här med rätt att existera är enbart ett instrument för att förhindra en fredlig lösning på konflikten. För palestinierna innebär det att de ska acceptera Nakban, d v s, tvångsförflyttningen, etniska rensningen och det kollektiva traumat 1948. Israel existerar och är inte beroende av PLO för att kunna fortsätta existera. Det vet både du och jag. Även om Palestinian Authority skulle tusen gånger upprepa att de erkänner Israel, skulle sionisterna fortfarande säga att palestinierna inte erkänner Israels rätt att existera. Det är en återvändsgränd för att kunna uppnå en fredlig lösning av konflikten.

  1. Well Terry, PA må säga det, men vad står det i Hamas stadgar, i PFLP:s, i Fatah:s. Där står faktiskt det som sionisterna säger, nämligen att dessa organisationer inte erkänner Israels rätt att existera. Och när ska PLO komma ut med sin reviderade version av sina stadgar? De säger också att de erkänner Israel. Varför har de inte förmått fästa sina ord på papper?

 9. Fakta om benämning Palestina. Kriget som startade när Judarna reste sig mot Romerska förtryckarna. År 70 e Kr resulterade i att Templet förstöres och större delen av Jerusalem.Romerska makten gjorde namn ändring och börja kalla Israel Palestina. Benämning Palestina kommer från namnet Filisteerna, som sedan dess har används fram till 1948.Judarna var förknippat med benämning Palestina.Exempel hette Jerusalem post tidigare Palestina post.

 10. Framstående arabisk historikern professor Philil Hitti han säger, det finns intet som heter Palestina i arabiska historia, absolut intet. Det finns ingen skillnad mellan Jordanier, Syrier och Libaneser. Det var efter i kriget 1967 som araberna har börja tala om det Palestinska folket av taktisk skäl.Ty det är arabernas intresse att uppmuntra Palestinska existens gentemot sionismen. Upprättandet av en Palestinska stat är ett medel kampen mot sionismen och mot Israel.Före 1948 var Judar som bodde mellan floden Jordan och medelhavet använde beteckning Palestina.Araberna som bodde där förkastade begreppet Palestina, för det var en beskrivning på Judar. De föredrog helt enkelt att kallas för araber. Uttrycket Palestinier används i kampen mot Israel och sionismen. Detta är något som varje kommentator av konflikten borde ha klart för sig, istället för att gå den Palestinska ärende. Problemet är istället arabiskt flykting problem. Myten måste avslöjas.

 11. Kära brödrar och systrar ! Vad är det egentligen ni strävar efter ? bevisa att just den dagen eller den månaden så var det Araberna som skickade raket först mot Tel-Aviv?Eller tvärtom ? Kan man inte kolla på statstiken på antal döda både Israeler och Palestiner sen kriget ”började” …..jag vill inte debattera och massa annat ..men kolla bara statisktien …och hittar ni ingen, så tänk efter om det är araberna eller israelerna som fått flest antal döda…….detta som just nu pågår mot Palestinier är just vad som hände med Judarna på Hitlers tid ….Tack fred över er alla

 12. Hur skulle det kunna ha varit ett försvarskrig om PLO innan Israels attack beaktade vapenvilan och sökte diplomatiska förhandlingar?

  Israel ville inte besvara PLOs fredsoffensiv, då de alltid har tjänat på att vara den dominerande makten i konflikten genom att expandera och fortsätta bygga illlegala bosättningar på palestinskt territorium. Israeliska regeringen genomförde en Master Plan redan 1983, där bosättningarna skulle fyrdubblas. Inte konstigt att de inte vill ha fred.

  Israel bröt vapenvilan 1982, precis som de gjorde vid Operation Cast Lead i slutet av 2008.

  PLO i Libanon utgjorde nog knappast ett ”hot mot Israels existens”. Det är ju palestinierna som är offer och kolonialiserade i den här konflikten och inte tvärtom, som du försöker att få det som att se ut.

  1. Terry, jag tror inte att PLO egentligen accepterar Israels rätt att existera. Du tycks mena att Israel ”koloniserar” något? Vad då i så fall?

 13. Sapere, det var inte heller försvarskrig, eller kan knappast kallas för detta, då det föranledde en ockupation i Libanon, som varade i ca 24 år. Om du pratar om invasionen 1982, är det ganska uppenbart att Israel ville hitta en orsak till en attack och få klartecken från USA. PLO hade under denna period sökt diplomatiska förhandlingar och höll sin del vad gäller vapenvilan. Det här är inga stridbara uppgifter.

  1. Ett försvarskrig kan väl leda till ockupation? Dessutom fick man bort PLO från Libanon, varvid ett hot mot Israels existens undanröjdes, åtminstone temporärt. Inte svårt att hitta en verklig orsak för Israel att slå mot fienden: Fienden, PLO, hade grupperat sig vid gränsen till den stat man avsåg utplåna. Att PLO låg lågt berodde bara på svaghet, inte på egentlig vilja till fred.

 14. Fattar du ingenting? Israel har inte gett upp land som de givit bort! De har blivit påtryckta att lämna tillbaka landområden, som de ockuperat illegalt, vilket de fortfarande gör, inklusive vad du kallar för Judea och Samaria, och östra Jerusalem.

  Vägspärrarna är uppsatta inom ockuperat land.

  Anledningen till att Hezbollah grundades var Israels attack och ockupation av Libanon fr o m 1982. Hezbollah har nästan nu lyckats med att köra ut Israel ur hela Libanon, förutom Shebah Farms.

  Det här är ju tragiskt hur vissa resonerar. Det är åtminstone i paritet med hur riktiga islamistiska fundamentalister tänker.

  1. Israels försvarskrig i Libanon var knappast oprovocerat, som du vill låta det att framstå som, Terry. Att Hisbollah har ett helt annat syfte än att ”köra ut” Israel ur shebafarmerna, ett obebott område som är en bagatell i det stora sammanhanget, det är också klart.

 15. Israel har gett upp land, för att få fred, som sedan har förvandlats till en bas för terror.Sinai halvön över lämnades till Egypten 1978, och sedan dess har steg för steg blivit tillhål för Al Qaida. Områden Juden och Samaria 1990 talet lämnades till Yasser Arafat. Som sedan dess har förvandlats baser till självmordsattacker. År 2002 börja Israel sätta upp vägspärrar och säkerhetsbarriärer, för att skydda sitt eget folk. År 2000 lämnade Israel söder Libanon. Denna gräns är nu Israel farligaste, och helt tagits över Hezbollah. Slutligen lämnade Israel Gasa, som Hamas har tagit över, och så fort Israel lämnade området och sedan dess har tusentals raketer avlossats därifrån och terroriserats Israel civilbefolkning. Nu vill Obama Hussein Barak att Israel lämna östra Jerusalem, som med all säkerhet bli bas för terror om Araberna få som de vill. Att östra Jerusalem är Bibliska Jerusalem. Israel har rätt att försvara sitt land och har rätt till sitt eget huvud stad.

 16. TT:s rapportering följer alltid samma mönster. Palestinsk-arabiska attacker mot Israel ignoreras — det skrivs inga telegram om dem, helt enkelt. När å andra sidan Israel försvarar sig mot dessa attacker, vilket händer relativt sällan, slår TT blixtsnabbt till med en kreativ ”översättning” av något utländskt telegram där viktiga fakta utelämnats, ord bytts ut och irrelevanta/felaktiga tillägg gjorts.

  Det är svårt att avgöra hur medveten denna process är. Att det finns en uttalad policy att inte rapportera om palestinsk-arabisk terror håller jag för inte alltför otroligt. Men det kan också finnas mer undermedvetna föreställningar, om palestinska araber som ständiga ”offer” och israeler som ständiga ”förövare”, som gör att (de anonyma) TT-översättarna helt enkelt inte vet hur de ska hantera nyheter som pekar i någon annan riktning. Och då skulle resultatet, alltså, kunna bli att man inte skriver något alls.

  Kanske är det egentligen mindre viktigt VARFÖR det ser ut som det gör. (Det är TT:s eget problem att reda ut.) Det viktiga är resultatet: en extremt ensidig och missvisande bild, nästan parodisk, som inte bibringar någon förståelse över huvud taget för skeendena i Mellanöstern.

 17. Svar till Michael.

  Det är inte så enkelt som ”Inga raketer, inga vedergällningar” eftersom Hamas skickar raketer pågrund av det hemska sätt som Israel behandlar Palestinierna. Israel har en blockad igång mot Gaza 24/7.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-slapper-igenom-klader-och-skor-till-gaza-1.1070103

  Vilket den artikeln visar på. En mer komplett kedja av händelser borde vara:

  Behandla Palestinierna humant, inga raketer, inga vedergällningar.

 18. Käre du som kallar andra fascist. Du kanske borde förstå ett par saker. Inga raketer, inga vedergällningar. Och… sionister är nästan alla i västvärlden.
  Sionism betyder att man anser att Israel har rätt att existera. Antisionism är motsatsen (antagligen du och Ohly). Hitler var inte heller sionist.

 19. Svar till Greg.

  Om någon skjuter mot mig är jag i min fulla rätt att skjuta tillbaka för att rädda mitt liv. Jag har inte rätt till att attackera platsen där jag tror/vet personen som sköt mot mig är med stridsflyg.

 20. Till Kristofer.

  Det handlar inte om va man blir dömd för. Fråga är om nån skjuter på dig med en maskigevär och du har skyddsväst och vapen själv, väntar du på att personen tömmer sitt magasin och hoppas på västen eller sjuter du tillbaka för att rädda ditt liv?

 21. Svar till Micke.

  Om jag hade skjutit på någon som hade en skottsäker väst. Hade jag blivit åtalad för mordförsök. Om den jag sköt på hade svarat med en RPG mot mig som hade dödat en oskyldig människa som stod bredvid mig hade han blivit åtalad för mord.

 22. Som vanligt väljer TT att föda svenskarna med vridna nyheter. Man får alltid intrycket att det här är för att mobba gazaborna. Den HÄR gången blev det inte några ”skador” i Israel. Men det var inte meningen utan tur. Låt oss säga, om du med avsikt avfyrar en pistol mot mig, och jag klarar mig för att jag har skottsäker väst, ska jag då se det hela som en bagatell?

  Vi ska inte glömma att det är mer än 10.000 raketer som regnat ner över S´derot och andra städer i Israel.

  Svensk media förtiger nästan totalt smugglingen av dessa raketer in till Gaza. Hamas gräver och gräver för att kunna föra in endast förnödenheter.

  DN och SVD hämtar gärna artiklar från israeliska tidningar som Ha´aretz om det finns finsta kritik mot Israel från USA (som kan blåsas upp).

  Men när samma tidning publicerar artiklar om stora terrorvapengömmor på väg till Hamas är det tyst. De kunde ju annars använda samma artikel och
  skriva att det som hittades var mediciner och mat till barnen. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1160404.html

 23. har själv varit nere i staden sderot (där majoreten av raketerna faller) och det är ett helvete att leva där under konstant hot att få en raket i skallen. oftast avfyras de tidigt på morgnarna, typ vid 5-6 tiden, så många israeler får sin sömn förstörd, och de brukar skämta om att de inte behöver väckarklockor då det räcker med bombalarmen.
  men det sker inte lika ofta som det gjorde under kriget 08-09.

  hursomhelst, så hjälper det föga mkt. att israelerna svarar med att skjuta in raketer i gaza, det får inte gazaborna att bli mer vänliga mot israelerna, så det är ngt. jag faktiskt är emot. bra blog annars 🙂

 24. Antalet israeler som tror att Obama står på Israels sida har nu sjunkit från 4 % till 0%. 75 % amerikanska judar röstade på Obama. Hans stöd bland dem har också minskat drastiskt. Hans politiska mål är att distansera USA från Israel och närma sig arabvärlden.

Kommentarer är stängda.