Detta är en rubrik som uttrycker en självklarhet. Så har det alltid varit. Och svaret på frågan vem de i stället vill pressa är också en självklarhet: Israel.

Diakonia och svenska kyrkan står tillsammans med en rad andra entiteter bakom en ny ”rapport”, som givetvis fick mycket stort utrymme i P1-morgon idag.

Diakonia har utkommit med ett pressmeddelande, som kan läsas här. Där finns även en länk till själva rapporten.

I pressmeddelandet påstås att ”återuppbyggnaden” av Gaza kommer att ta 500 år om blockaden av Gaza fortsätter. ”Det faktum att omvärlden inte sätter press på Israel är en av förklaringarna till att blockaden av Gaza fortsätter”, skriver man. Någon annan förklaring än att det är Israels och ”omvärldens” fel anges dock inte i själva pressmeddelandet.

Om man lyssnar på P1-morgon kan man inte heller där höra att någon ens antyder att problemet skulle kunna ligga inte hos Israel eller omvärlden, utan t. ex. i själva Gaza. Inte heller i Cecilia Uddéns rapportering antyds att Hamas eller ”Gaza” har någon skuld i situationen.

Men det har de. Det är Hamas som vill utplåna Israel, inte Israel som vill utplåna Gaza. Hamas är en islamonazistisk terrororganisation som just nu bedriver ett visserligen lågintensivt men dock utplånings- och anfallskrig mot Israel, helt i linje med deras stadga. Alldeles nyligen upprepade Hamas-ledaren Ismail Haniyeh inför etthundratusen åhörare i just Gaza att man avser att erövra hela Palestina. Här kan du läsa mer om detta.

Gaza har till yttermera visso efter det att de israeliska trupperna senast lämnade Gaza och fram till och med den 15 december avsänt 195 raketer och granater mot Israel:

Diagram
Källa.

Israel befinner sig fortfarande under attack alltså, precis som alltid. Anfallskrig är förbjudet enligt folkrätten. I ett läge när Gaza styrs av en rörelse som beter sig på detta sätt och har dessa syften, anser Diakonia och Svenska kyrkan med flera att pressen ska sättas, inte på angriparen utan på den försvarare som angriparen vill utplåna, nämligen Israel.

En jämförelse med det Andra Världskriget är alltjämt på sin plats. Hur skulle Diakonia agerat då. Jo man skulle mitt under brinnande krig inte ha riktat någon kritik alls mot anfallaren Adolf Hitler och nazismen utan i stället påyrkat att de allierade utrymde ockuperat territorium samt givit Storbritannien, USA och Sovjetunionen skulden för att Tyskland lagts i ruiner och uppmanat ”omvärlden” att ”sätta press” på dessa stater för att lindra tyskarnas nöd.

Om ”omvärlden” hade agerat så i förhållande till Nazityskland hade Hitler kunnat bli kvar vid makten.

Det är för att ”omvärlden” nu agerar så i förhållande till Gaza (men då inte tillräckligt mycket så enligt Diakonia m. fl.), som Hamas sitter kvar vid makten.

Yassir Arafat uttalade en gång att palestiniernas ledare under det andra världskriget, nazistmedlöparen Hajj Amin al-Husseini var ”vår hjälte”.

Hur skulle det ha sett ut om någon tysk ledare, t. ex. Willy Brandt, efter det andra världskrigets slut hade utropat Adolf Hitler till ”vår hjälte”?

”Omvärlden” och i synnerhet Diakonia har väldigt svårt att urskilja på vem den verkliga pressen bör sättas. De gör sig därmed till lika stora nazimedlöpare som al-Husseini och Arafat.

Utplåningskriget som nu riktas mot Israel från Gaza har samma förtecken som det Andra Världskriget, vilket i grunden orsakades av Hitlers och nazisternas judehat. Hamas vill enligt dess stadga döda judarna och utplåna judestaten genom angreppskrig. De är därför islamonazister precis som al-Husseini.

Det är därför på Gaza och folket i Gaza som pressen bör sättas. Gör uppror mot Hamas. Störta Hamas. Sluta beskjuta Israel. Erkänn Israels rätt att existera.

Detta kunde ges en viss ultimativ karaktär. Om ni inte gör det kommer blockaden mot Gaza inte att upphöra på säkert 500 år.

Ett annat alternativ är att Israel och dess allierade ockuperar Gaza och upplöser Hamas samt utropar fria val där nazistpartier och partier som genom anfallskrig vill utplåna andra länder (såsom al-Fatah) inte får delta, samt i övrigt genomför demokratiska och rättsstatliga reformer, precis som USA och dess allierade gjorde i Irak.

Gazas folk måste till slut förmås inse att islamonazism inte är någon framkomlig väg till fred och välstånd. Den insikten kommer inte att uppnås genom att sätta press på Israel. Tvärtom.

Länkar: DN, SvD, Dagen, Sapere Aude!

2 svar på ”Diakonia och Svenska Kyrkan vill inte sätta press på Hamas”
 1. Haha, tyck inte så synd om er själva!
  Ni använder antisemitismen som ett vapen och det äcklar mig varje gång.

  Hur kan man lägga någonting på folket i Gaza? Dom får inte bestämma någonting överhuvudtaget. Titta bara på hur många lastbilar som har släppts igenom av den Israeliska rasistarmén.

  Ni sionistiska idioter hoppas ju på att antisemitismen ska överleva och bli starkare, hur ska ni annars kunna komma undan med allt ni gör?
  Ni är offer för er egna propaganda.

  Skäms på er när ni sörjer och gråter över förintelsens offer när ni (inte judar, utan sionister) själva hjälper till att förinta ett nytt folk.

  Giriga jävlar!

Kommentarer är stängda.