Här är en artikel i tidningen Broderskap. Artikelförfattaren Görel Sävborg-Lundgren frågar apropå Goldstone-rapporten: ”Ska brott som begås mot palestinier alltid mötas av straffrihet (impunity)? Är mänskliga rättigheter inget som gäller palestinier?”

Att det är judarna som anses begå brotten anses ju självklart.

Men så länge alla de palestinska organisationer som vill begå det större brottet att utplåna Israel och som bedriver anfallskrig i detta syfte (såsom Hamas), inte straffas för det, så är det orättvist att hela tiden fokusera på de mindre brotten och utkräva straff för dem. Om palestinierna inte vill tillerkänna Israel den mänskliga rättigheten att existera som stat för det judiska folket, vilken rätt har då palestinierna att kräva en egen stat?

Sävborg-Lundgrens frågor är borde egentligen lyda: Är den mänskliga rättigheten att ha en egen stat ingenting som gäller judarna? Ska brott som begås mot judar alltid mötas av straffrihet?