Jag har nu blivit tvungen att lämna mitt jobb, i huvudsak på grund av vad jag skrivit i denna blogg. Vad jag här har tagit ställning för, är demokrati och frihet. Vad jag tagit ställning mot, är terror. Konkret har det inneburit ett ställningstagande för Israel, som är den enda demokratiska staten i Mellanöstern och den enda stat i världen som står inför hotet att utplånas.

Jag tror inte att någon svensk regering skulle anse att Israel inte är en demokrati. Hotet om utplåning har på senare tid främst framställts av två organisationer, nämligen Hamas och Hisbollah. Hamas är enligt EU en terrororganisation. Sverige tillhör EU. Jag tror inte att någon svensk regering inte skulle dela EUs bedömning.

Min arbetsgivare – en statlig myndighet – har detta till trots funnit, att mitt ställningstagande för demokratin i Israel och mot terrororganisationer, inte är förenligt med att inneha min tidigare anställning. Men eftersom mitt ställningstagande ligger i linje med Sveriges och EUs ställningstaganden, utgör som jag ser det min arbetsgivares uppfattning en otillåten inskränkning av min yttrandefrihet som gränsar till politisk förföljelse. Att förfölja den som tar ställning för demokrati och mot terror och vars ställningstagande dessutom grundar sig i en bedömning som Sveriges demokratiska regering delar, borde inte vara möjligt i en demokratisk stat. Men det tycks ske här – och nu.

Detta faktum ger därmed anledning att ifrågasätta dels om min arbetsgivare verkligen delar regeringens uppfattning att Israel är en demokratisk stat och att Hamas är en terrororganisation, dels om min arbetsgivare verkligen står bakom demokratins värderingar.

Låt oss hoppas det. Den hittillsvarande behandlingen av mig talar dock tyvärr ett helt annat språk.

24 svar på ”Demokrati och terror”
 1. .
  Sanningarna måste fram!

  Berätta mer om bakgrunden och detaljerna till att du förlorat jobbet.

  I länken nedanför kan ni läsa min 100% sanna historia om hur jag idag…

  # fråntagen alla former av inkomst (alltså även bidrag)
  # hur jag hindrats arbeta efter min examen 1997.
  # hur jag terroriserats på alla möjliga och omöjliga sätt inklusive att fråntagits ett barn!
  # hur jag, tro det eller ej utsatts för över 200 lagbrott!

  Läs nu!
  http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

  M.v.h
  Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se)
  # Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
  # Hemlös sedan 2008-07-01

 2. Jag vill bara härmed tacka alla er som uttryckt sitt stöd för mig, och därmed också sitt stöd för demokrati och yttrandefrihet. För saken gäller ju just detta, min enkla person är bara en bagatell i sammanhanget. Kampen rör inte mig; den förs mot terror samt för frihet och demokrati.

  Förhandling i tingsrätten kommer senare i vår. Då får vi se om Sverige och min arbetsgivare står för demokratins principer eller – vilket Gud förbjude – visar sig vara en filial till ”Hamastan”.

  /Lennart

 3. Hej Lennart!

  Måste säga lycka till i kampen! Att det i dagens Sverige får gå till så här är fullständigt avskyvärt.

  Jag växte upp i Israel under första gulfkriget, och blev bestört när jag kom hem till Sverige och såg den rapportering som de svenska statsmedierna stått för.

  Att det idag, 2008, fortfarande ej blivit till det bättre, utan snarare till det sämre är hemskt.

  Lycka till!

 4. hey Lennart,

  It seems that the west-hating totalitarian Left bunch has won that battle. But the struggle for liberty is not over. In fact it never ends. We must remember that Quislings were winning their battles too – until they were put against the wall.

  Swedish nation is captive of a perfectly fascist political system, but it still hasn’t fully woken up to that truth. It is people like yourself who make your countrymen aware that they there is no freedom of expression in Sweden.
  Swedish treacherous political and cultural elites are slowly strangling the ”Gamla och fria” and ushering in the monstrosity of the ”Nya och ufria”.
  Your case is a perfect example of that truth.

  Wishing you success in your struggle for freedom. Keep up the good fight.

 5. Hej Lennart. Ville bara skriva att jag, och alla jag känner som läst om detta, 100% stödjer dig. Jag hoppas innerligt att någon får avgå för denna groteska felbehandling.

 6. Jag läste alldeles nyss om hur du blev bestraffad av Migrationsverket för dina åsikter. Detta är helt oacceptabelt och inte värdigt en statlig myndighet i ett land som kallar sej demokratiskt. Dessutom verkar det bara vara stöd till demokrati och avståndstagande från terrorism som bestraffas, inte motsatsen. Vissa åsikter är inte bara godtagbara utan uppmuntras till och med av ledningen medan andra bestraffas. Fortsätt med det du gör, vi är många som håller med dej och lycka till i den rättsliga processen.

 7. Sorgligt att hora att staten har yrkesforbud for oliktankande. I Sverige ar yttrandefriheten begransad, darfor maste man vara forsikting om man uttrycker pro-judiska asikter. Som du kanske vet sa far bara tidningar som ar klart anti-judiska statligt pressstod. Radio och TV som ar statskontrollerat ar kraftigt anti-judiskt och anti amerikanskt.

  Du har goda mojligheter att fa ratt i arbetsdomstolen, dar kan du dessutom tilldomas stora skadestand, krav 10 arsloner minst.

  Lycka till, skriv garna om hur det gar, det blir ett intressant fall.

 8. Du är som sagt inte den ende som blivit avskedad från Migverket. Kenneth Sandberg blev avskedad för att han var Sverigedemokrat.

  Nu avskedar man inte längre utan degraderar personen ifråga för att slippa skadestånd och väntar på DIN uppsägning.

 9. Interessant at en arbeidsplass hvis oppgave er å ivareta menneskerettighetene og beskytte mennesker mot brudd på disse, selv bryter helt grunnleggende rettigheter overfor sine arbeidstakere…

 10. SVAR TILL von DELL:

  Det finns ett dokument, vari talas om att jag ”omplaceras” från enhetschef till den lägre befattningen som beslutsfattare. Detta är, enligt vad jag hävdar i tingsrätten, en kamouflerad uppsägning. Vi talar nu i arbetsrättsliga termer. Jag kan gärna publicera texten här, men tyvärr har jag den inte ordagrant tillgänglig just där jag befinner mig idag.

  /Lennart

 11. Hej!
  Vad händer? Borde inte alla demokratins varningsklockor ring? Du har, oavsett vad skrivit på DIN blogg, mitt stöd.

  Svarta fåglar i skyn
  Herrarna i överdåd
  Gemene man får finna sig
  Att tiden svider hård
  Herrarna stal vår jord
  Stal vår rättighet
  Lockade med fagra ord
  Vi tystnade när de slog

  Ett bud om frihet och rätt
  Löper genom natt och dag
  Från stad till land
  Från kvinna till man
  Budkavlen går
  Rid i natt!

  En man gick stolt och fred
  Av herrarna lyst i bann
  Jagad från hem och gård
  Med våld av fogde man

  Ett bud om frihet och rätt
  Löper genom natt och dag
  Från tid till tid
  Från kvinna till man
  Budkavlen går
  Rid i natt!
  Rid i nat

 12. Sverige, den sidste stat i østblokken, Nordens svar på DDR. Behøver jeg at sige mere?

 13. Du är inte den förste att bli avskedad, för dina demokratiska uppfattning-
  ar. Att ”gå till DO”, är detsamma som att du är den skyldige. JO anmäl
  ärendet, dessutom bör du ha ditt ”fack” TCO? bakom dig som hjälp.
  Hjälper inte detta, bör EU:s rättsliga råd informeras, då deras ”lag” över-
  stiger den svenska lagen, i de flesta frågor.

  Lägg ut beslutande personers namn, för de bör inte vara hemliga. Här måste en felaktig attityd vändas mot ett felaktigt beslut.

  Tyvärr har jag också länge påpekat, att Migrationsverket bör lägga ned,
  samt låta polismyndighet överta hela ärendet. Alla ankommande på en plats, varifrån återsändande kan ske. Vi har idag ett flertal förbandsner-
  läggningar, där inhysning kan ske.

  Om du inte har stöd från ditt parti, gå ur. Det gjorde jag när Yngve Holmberg valdes till partiledare. Dock återgick jag när Gösta Bohman
  blev vald! Vem jag idag stödjer, är en annan fråga, dock inte nya moderaterna!…

 14. YTTRANDEFRIHETEN

  Hej Lennart !

  Politisk snedvridning av myndigheter är något av det värsta som kan drabba en demokrati. Vi väljare har sett många tecken på det på många håll under enpartistatens era. Migrationsverkets agerande, bl.a. dess skrotning av Argus-projektet, har visat tydliga tecken på processen.

  Ditt fall kan gå till historien som en vändpunkt: Endera ställs ledningens ideologiska snedvridning ut i sin nakenhet och du återfår jobbet, eller sopas allt under mattan av en feg borgerlig regering.

  För att vi utanför processen skall kunna agera strikt, vore det värdefullt om du ville sätta ut den fulla texten av det dokument, som måste existera, med vilket du underrättas om avskedet.

  Det måste finnas och det kan hållas hemligt bara av hänsyn till dina personliga intressen. Om du accepterar att göra det offentligt, kan rimligen inte verket ha något att invända.

  Således: Sätt ut avskedet här !

  Med bästa hälsningar

  von Dell

 15. Man baxnar!

  Samtidigt läste jag häromdagen om juristen på Migrationsverket Birgitta Elfström, som tydligen är medlem i Varbergs Palestinagrupp, har träffat ledaren för Hizbollah – Hassan Nasrallah – och t o m medverkat i terroristorganisationens egen teve-kanal Al-Manar. Den kanalen har annars gjort sig känd för att sända antisemitiska barnprogram och på bästa sändningstid en såpa som bygger på Sion Vises protokoll, och därför blivit bannlyst i Frankrike och några andra länder.
  Hon visade dessutom just häromdagen i radions P1 prov på anti-demokratisk samhällssyn.

  Har hon också blivit uppsagd från Migrationsverket?

  Om inte så kanske det kan vara värt att ta upp henne som exempel på bristande demokratiskt sinnelag inom verket, eller åtminstone som en hjälp att förstå varför försvar av demokrati och frihet inte riktigt går hem på din arbetsplats.

 16. Jag har i stort sätt samma inställning i Israel/Palestina konflikten som du. Ge mig någon att maila till, så får de frysa ut mig med.

 17. Konstigt beslut, Lennart! Att ta ställning politiskt verkar ju inte vara förbjudet för Migrationsverkets anställda:

  * Engagerad i Palestinagrupperna, närmare bestämt Varbergs Palestinagrupp.
  * Har träffat och samtalat med Hizbollahledaren Hassan Nasrallah, ibland beskriven som mellanösterns Che Guevara.
  * Har deltagit i Hizbollahs egen tv-kanal Al Manar.
  * XX har tillsammans med sin man XXX, samtidigt som de är anställda som beslutsfattare på Migrationsverket, ett långvarigt ideellt engagemang i frågor som rör Mellanöstern.

  http://www.hn.se/m_arkiv_sok.php?id=746456&avdelning_1=161&avdelning_2=295&page=0

 18. Du arbetar på en statlig myndighet, säger du, vilken?

  Har du fått skriftligt på uppsägelsen?

Kommentarer är stängda.