Det hedrar Laila Freivalds och Sveriges regering att man fördömt den iranske presidentens uttalande att ”Israel bör utplånas från kartan”. Se länk här. Israel har för sin del, enligt Dagens Eko idag, krävt att Iran ska uteslutas ur FN. Det ligger mycket i det. Enligt FN:s ”preambel” skall stater nämligen vara ”goda grannar” och leva tillsammans i fred, eller som det heter på engelska: ”practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours” (se nedan 2004-05-18 för länk). En god granne vill inte utplåna en annan stat. Iran har uppenbarligen avsikten att inte vara en god granne. Alltså är det kanske snarare Iran som bör utplånas – förlåt uteslutas. Om FN inte allvarligt överväger denna Israels propå om uteslutning, så får helt klart Johan Forsell vatten på sin kvarn. I Aftonbladet för den 25 oktober menar han nämligen, att FN ska läggas ned. Se länk här. FN är, enligt Forsell, en arena för diktaturstater, som manövrerar ut demokratierna. Om FN nu kunde agera kraftfullt och utesluta den islamofascistiska diktaturen Iran, så skulle FN tvärtom visa sitt demokratiska sinnelag. Men det är nog tyvärr, och däri ger jag Forsell rätt, för mycket begärt. SÅ demokratiskt, SÅ angeläget att följa sin egen stadga, är nog inte FN.