Libyen tar Goldstone-rapporten till FN:s säkerhetsråd – Abbas mordhotad

By Sapere Aude! - Last updated: onsdag, oktober 7, 2009 - Save & Share - One Comment

Libyen, som för närvarande märkligt nog tillåts vara medlemsstat i FN:s säkerhetsråd, har påyrkat ett extra rådsmöte i syfte att demonisera Israel mot bakgrund av Goldstone-rapporten, där Israel anklagas för krigsbrott. Den Palestinska Myndigheten stöder denna begäran.

Den palestinske ”presidenten”, Mahmoud Abbas, har alltså under trycket av stark inhemsk kritik, fått kalla fötter, och dragit tillbaka sin ”lagförings-hudna”, dvs. medgivandet att vänta till i mars nästa år med att ta upp Goldstone-rapporten i FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC.

Cecilia Uddén rapporterar, att palestinierna är ”rasande”, och ryktet går att Abbas under Gaza-kriget i vintras bett Israel att ”gå vidare med kriget i Gaza och krossa Hamas”. Detta ses som ett förräderi och en anonym ”människorättsaktivist” menar att ”om det är sant att han bett Israel att fortsätta kriget, borde ha[n] skjutas.”

Detta ger oss till en början en liten inblick i en palestiniers syn på mänskliga rättigheter. Rätten till liv är för honom alltså inte en sådan mänsklig rättighet, detta trots att han är ”människorättsaktivist”. Tyvärr delas nog denna hans syn av alltför många palestinier för att det ska vara hälsosamt, och då inte endast ohälsosamt för dem själva men i synnerhet för israelerna.

Vidare ser vi, att Abbas’ försök att åtminstone ge intryck av att fred är viktigare än lagföring, det försöket misslyckades. De rasande palestinierna anser alltså fortfarande, att angrepp på Israel, denna gång inte genom krigföring utan genom lagföring, är viktigare än fred med Israel. Något som ger oss ytterligare en indikation på att fred med Israel inte är det som den palestinska opinionen i allmänhet önskar. Mera sannolikt är, att det är en fred utan Israel som eftersträvas.

Länkar: JPost, Ekot, Sapere Aude!, Dagen, SvD, DN, Arutz7, DN.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Posted in antisionism, Hamas, Islamismen, Israel, Palestina • Tags: , , , , , , , , , , , , , Top Of Page

One Response to “Libyen tar Goldstone-rapporten till FN:s säkerhetsråd – Abbas mordhotad”

Pingback from Sveriges attacker på Israel ska undersökas « Sapere Aude!
Time 09 oktober 2009 at 09:28

[…] och demoniseringen av IsraelComitis om Goldstone-rapporten och demoniseringen av IsraelLibyen tar Goldstone-rapporten till FN:s säkerhetsråd – Abbas mordhotad « Sapere Aude! om Lördagsnytt 2/09 från Sapere Aude!Lördagsnytt 2/09 från Sapere Aude! « Sapere Aude! […]

Write a comment