Det verkar knappast bli ett ”dream team”, snarare bara ett team som man kan (mar?)drömma om. Läs en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet om saken.

I alla fall så kandiderar USA till en plats i FNs råd för mänskliga rättigheter, ni vet det råd som nyligen antagit en resolution där man fördömer ”förtal av religioner” och då i synnerhet förtal av islam. Läs här.

Vid sidan av USA kan sådana frihetens och de mänskliga rättigheternas förkämpar som just Kina, Kuba och Saudi-arabien komma att ta plats.

Det här är en förändrad taktik från USA:s sida. Under president Bush så ”bojkottade” man rådet, men nu vill man tydligen förändra det inifrån, eller som det heter ”göra det mer effektivt”.

Men hur effektivt kommer rådet att bli? UN Watch har, som du kan läsa i SvD, tillsammans med Freedom House undersökt kandidatstaterna utifrån ett antal demokrati- och frihetskriterier. Resultatet finns här. Endast sju av tjugo anses leva upp till dessa kriterier, varför majoriteten av rådets medlemmar lär komma att bestå av stater vars omsorg om mänskliga rättigheter starkt måste ifrågasättas.

Frågan uppstår då varför USA vill sätta sig i knäet på sådana stater, och sannolikt hamna i minoritet vid varje omröstning om verkligt försvar av mänskliga rättigheter? USA:s och andra demokratiska staters närvaro ger dessutom rådet en legitimitet som det inte förtjänar. En förändring inifrån är inte sannolik. Det är staterna själva, eller snarare deras regimer, som måste förändras, och det kan knappast ske i FN, som faktiskt i stor utsträckning tyvärr är en organisation som just legitimerar diktatur- och förtryckarstater, genom att behandla dem som demokratiernas jämlikar. Se bara på hur Irans ”president” Ahmadinejdad tilläts göra sig bred i Genève under Durban II. Läs här om detta.

Ambassadrådet Christoffer Berg vid Sveriges FN-representation i Genève säger att Sverige ”prioriterar MR-frågorna och rådet spelar här en stor roll.” Jo, rollen kanhända är stor, men är det rätt roll? Varför delta i ett spel om det bara är ett glaspärlespel som dessutom redan är förlorat. Demokratierna kan inte vinna omröstningar i rådet. De är för få.

Då blir rådet, och de demokratiska procedurerna i rådet, bara ett medel för diktaturerna att trumfa igenom sina icke-demokratiska agendor, samtidigt som besluten tas under täckmantel av FN:s alltjämt ganska goda renommé. Jackpot!

Man undrar om FN:s goda namn skall användas till sådant. Dessutom pekar det på ett av demokratins problem. Demokrati är någonting mer än rena valprocedurer. Det handlar inte bara om rätten att rösta som förvisso är en mänsklig rättighet. Men det är långt ifrån den enda.

Betrakta följande demokratidefinition: Demokrati råder när två vargar och ett lamm röstar om vad de ska ha till lunch. Byt sedan ut vargarna mot ”Hamas, Hisbollah, PFLP, al-Fatah och Iran” och lammet mot ”Israel” och låt dem rösta om Israels rätt att existera. Resultatet skulle bli att vargarna fick bestämma i båda fallen. Precis som i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Är det en sådan demokrati vi önskar?

Tillägg 2009-05-13: Svenska Dagbladets ledarsida ansluter sig i dag i huvudsak till de tankar jag återgivit ovan: ”Obamas politikomläggning är mer dålig än bra”. Ja, den är mycket sämre än vad den är bra.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


2 svar på ”USA vill samverka med Kina och Kuba om mänskliga rättigheter”
  1. Majoriteten av världens länder är u-länder, vissa av dom är västunderstödda och halshugger folk, andra är kritiska till västvärldens dominans. Det är klart ni är negativa när ni inte får dominera. Men att själv kidnappa och tortera folk är ok.

  2. Vadå, accepterar du inte demokratiska beslut? Kuba mfl är invalda av världens länder. Förut var de valda ordförande i rådet.

    Kuba respekterar de mänskliga rättigheterna i mycket högre utsträckning än USA och Sverige.

    Du bara sprider vidare en västlig arrogant inställning.

Kommentarer är stängda.