I denna bloggning ställde jag frågan om Rädda Barnen kunde ange vilken israelisk lag som sanktionerar barntortyr. Som svar fick jag nedanstående text. Men det var väl inget svar på frågan? Samma text har för övrigt skickats till bloggen Fred i Mellanöstern som svar på en annan bloggning med snarlikt innehåll. Här är svaret:

Rädda Barnens verksamhet utgår från FNs konvention om barnets rättigheter – det gäller allt vårt arbete, i Sverige såväl som internationellt. Vår värdegrund bygger på Barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vår övertygelse är att alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Vi har funnits i Mellanöstern sedan början av 60-talet och arbetar idag framför allt för att förhindra våld och övergrepp mot barn, för att fler barn ska få gå i skolan, för att barns möjligheter till deltagande och inflytande ska öka, för att diskrimineringen ska minska och för att organisationer i det civila samhället ska bli starkare aktörer för barns rättigheter.

Den israeliska regeringen har fått återkommande uppmaningar från FNs barnrättskommitté att tillämpa Barnkonventionen även när det gäller palestinska barn. Situationen för barnen på Västbanken och i Gaza är alarmerande. Barns rätt till utbildning, hälsa och skydd kränks dagligen. Våld, ständigt återkommande utegångsförbud och militära vägspärrar hindrar barnen att ta sig till skolan eller till sjukhus.

Barn grips hela tiden och antalet fängslade barn varierar därför från dag till dag men det ligger någonstans mellan 350 och 500 barn. Vissa barn sitter några dagar eller veckor i förvar, andra sitter många månader i militärt fängelse. Listor på barnens namn finns både hos våra partnerorganisationer och hos Unicef, som också stöder dessa program för fängslade barn. Med barn menar vi, i enlighet med Barnkonventionen, dem under 18 år. Det är inte ovanligt att barn så små som 12 år hålls i fängsligt förvar utan kontakt med sina föräldrar i uppemot en vecka.

Israeliska staten har helt andra resurser att erbjuda hjälp och stöd till de barn som traumatiseras eller far illa i konfliktens spår än vad det palestinska samhället och myndigheterna har. Rädda Barnen väljer konsekvent att arbeta med de barn som är mest utsatta, vare sig det är i Sverige eller internationellt. Vi arbetar med direkt stöd men också för långsiktiga förändringar för barn. Barnkonventionen, som allt vårt arbete tar avstamp i, handlar om det enskilda barnets rättigheter, oavsett kön, nationalitet eller hemvist. Vi accepterar aldrig att barns rättigheter åsidosätts, vare sig det är i de ockuperade palestinska områdena, i Israel, i Sverige eller någon annanstans i världen.

Den som vill fördjupa sig i de fängslade palestinska barnens situation rekommenderas läsa vår nya rapport The Social Rehabilitation of Palestinian Child Ex-Detainees: A Long Run to Freedom. Den går att ladda ner på http://www.scsmena.org. Vår huvudpartner i detta projekt är YMCA – The Young Men’s Christian Association.

Inger Ashing
Ordförande Rädda Barnen

Det är säkert inte lätt att vara barn i dagens Palestina. De matas ständigt med antisemitisk propaganda. I skolornas läroböcker är ”Israel utplånat från kartan”. En del barn anlitas som självmordsbombare. Andra grips av israelisk militär när de kastar sten. Åter andra sätts i militära träningsläger eller kläds i kamouflageuniform, förses med låtsaskalashnikov och har siktet inställt mot Israel. Här finner du en film – av många – som visar vilka lekar vissa barn i Palestina leker. – Hela syftet med denna islamistiska kamp i vilken man cyniskt nog gjort barnen till ett vapen, är att utplåna Israel.

Därmed inte sagt att israelisk militär inte ibland gör sig skyldiga till övergrepp. I krig sker alltid övergrepp. Dessa bör fördömas oavsett vem som är den skyldige.

För Israels del gäller dock kampen landets själva existens. Ingen har ifrågasatt arabernas rätt till ett – eller flera – länder. Men islamisterna inte endast ifrågasätter Israels rätt att existera, de förnekar att Israel har denna rätt, och kallar till jihad för att utplåna landet. De använder som sagt barnen som ett vapen i denna kamp. En omständighet som Rädda Barnen har anledning att begrunda och kanske eventuellt också kunde finna anledning protestera mot. Det är faktiskt sannolikt för det mesta därför som barn grips och ställs inför rätta i Israel.

Men en sådan protest från Rädda Barnen är nog för mycket begärt.

Och frågan om aktuellt lagrum lämnar Rädda Barnen som sagt obesvarad.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

3 svar på ”Rundskrivelse från Rädda Barnen”
 1. Härmed avslutar jag alla mina donationer till Rädda Barnen. De har nu blivit en utväxt till Palestinagrupperna, och är inte längre en opartisk hjälporganisation. Istället för att uppmärksamma iranska hängningar av barn eller palestinsk användning av barn som självmordsbombare mot israeliska kvinnor och barn, så pekar man istället finger mot Israel, som behandlar barn och unga kriminella MINST lika väl som Sverige. Istället för att gå på Rädda Barnens propagandakonsert för Palestinagruppernas agenda så rekommenderar jag följande läsning:

  ISRAEL TAR EMOT IRANSK POJKE FÖR CANCERVÅRD (Ej rapporterat i svenska medier):
  http://tinyurl.com/4vodtw

  PALESTINSKA UNGDOMAR SER ISRAELISK KRIMINALVÅRD SOM RENA ’PARADISET’:
  http://tinyurl.com/3fv5mp
  http://tinyurl.com/3ptdcj

  UNG PALESTINSK TERRORIST TACKSAM FÖR SJUKVÅRD I ISRAEL:
  http://tinyurl.com/29x7s4

  BILDSPEL: SÅ BEHANDLAR PALESTINIERNA SINA BARN:
  http://tinyurl.com/rtc4t

Kommentarer är stängda.