… eller Yom Kippur som det heter på hebreiska. Denna dag syftar till ”försoning mellan Gud och människa och mellan människa och människa” som Göran Larsson skriver. Här skriver ”Messianska föreningen” även följande: ”Dagarna mellan Jom Teruà och Jom Kippur är dagar av ängslan då vi speciellt går igenom våra liv i självrannsakan och ber varandra om förlåtelse för alla försyndelser vi gjort mot varandra. Dessa dagar kallas för Jamim Noraim – fruktansvärda dagar – då varje människa rannsakas av himlen. Det anses som en speciellt välbehaglig tid för att omvända sig från sina synder och få nåd, som det står skrivet ’Jag bönhör dig i behaglig tid.’ (Jes 49:8a)”.

Jag är som ni vet inte speciellt troende, men försoning mellan Israel och deras fiender kunde man väl hoppas på. Däri ingår även förlåtelse: israelerna har gjort fel, palestinierna också, men vi stryker ett streck över allt detta och går vidare som vänner i en strävan att göra rätt tillsammans!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,