Israels ambassadör Eviatar Manor skrev i Svenska Dagbladet igår. Se länk här. Dessutom har företrädaren för fienden, den palestinske generaldelegaten Salah Abdel Shafi idag uttalat sig i samma tidning. Detta uttalande hittar du här.

Ambassadören kunde nog någon gång i sitt inlägg ha påtalat det faktum att såväl Hamas som Hisbollah verkar för att med våld utplåna Israel. Och även om generaldelegaten inte, som det heter i tidningen, ”är utnämnd av Hamas”, hade det varit klädsamt om även han givit uttryck åt samma faktum. Han överlåter till läsaren att ”avgöra vem som är offer och vem som är terrorist”. Svaret är väl enligt mitt sätt att se till stor del ett och samma: de palestinska araberna. Han gör vidare ett stort nummer av att Israel är en ockupationsmakt, som om det vore det stora problemet. Men under krig har man rätt att ockupera erövrat land, och krig råder ju enligt såväl Hamas – mot ”Sions söner” – som Hisbollah, sedan lång tid. Så den allra första åtgärden vore väl att Hisbollah och Hamas slutade kriga. Men det har man som de senaste veckorna visat inga planer på. Nej, Israel skall alltjämt utplånas genom våld. Så länge dessa organisationer har den inställningen lär Israel fortsätta sin s.k. ”ockupation”, en ockupation som f.ö. upphört såväl i Libanon som i Gaza, men vad Hamas och Hisbollahs attacker därefter nu skall leda till är oklart. Låt oss hoppas på en snabb israelisk seger!