Ganska många europeiska stater inklusive Ryssland har kallat Israels militära försvarsåtgärder i Libanon för just ”övervåld”. Klart är att Hisbollah, en organisation som vill utplåna Israel, gick in i Israel i ett militärt angrepp. Israel har alltså rätt att försvara sig. En organisation som vill utplåna en stat, som inte accepterar att Israel ens har rätt att existera, har knappast själv något existensberättigande. Israel, som har lika stor rätt att existera som varje annan stat, har alltså all rätt att i stället utplåna Hisbollah. Något ”övervåld” kan aldrig komma i fråga när det gäller Israels åtgärder i detta syfte. Hisbollah måste utplånas – f.ö. precis som Hamas.

Det finns ingen folkrätt eller annan rätt som ger någon stat eller organisation rätten att utplåna en annan stat. När en organisation/stat vidtar krigshandlingar mot en stat som man vill utplåna, hugger man bittert i sten. Det kommer förhoppningsvis Hisbollah att erfara. – Att sedan civilpersoner måste drabbas är en tragisk men ofrånkomlig sidoeffekt av alla krig. Det gör inte Israels strävan att förgöra Hisbollah och Hamas mindre hedervärd; Israels attacker riktar sig nämligen alltid mot terrorn, mot angreppen mot Israels själva existens. Att terroristerna gömmer sig bland civilister är inte Israels fel. Felet är, som oftast, terroristernas eget. Israel är dessutom en demokrati, som nu angrips, av islamofascisterna såväl i Hamas som Hisbollah.

Försvaret av demokratin kräver att vi stöder Israel. Övervåld kan, jag upprepar, aldrig komma i fråga för att utplåna dem, som vill utplåna den demokratiska staten Israel. Åtminstone inte så länge dessa terrorister inte kapitulerar inför demokratin, inför friheten, inte enbart militärt, utan i sitt hjärta.