Lisbeth Lindeborg kallar islamismen för ”den tredje totalitarismen”. Se länk här. Hon har rätt, enligt min ringa mening. De totalitära är nämligen antingen fascismen/nazismen, som utropade: ”Führer befehl, wir folgen” eller kommunismen, som i partisången i DDR skaldade sålunda: ”Die Partei, die Partei, die hat immer Recht”. Underkastelsen inför Ledaren eller Partiet är uppenbar. Islamismens underkastelse inför ”Al-Lah” är lika uppenbar. Vem om någon ska vi då underkasta oss? Den, som påstår att han/hon kan uttolka Hitlers, Marx/Lenins eller Mohammeds ”uppenbarelser”? Eller ska vi kanske i stället söka frihet? Frihet från underkastelse; friheten att var och en för sig bestämma vem eller vad vi ska tro på, utan att underkasta oss någon annans vilja eller tro så länge vi inte inkräktar på deras vilja, tro och frihet? Valet är, jag upprepar, ditt, alltid ditt!