Företrädare för den palestinska myndigheten – dvs. den hamas-styrda ”regeringen” – har för några dagar sedan dödat minst två israeliska soldater samt tillfångatagit en annan. Företrädare för Hamas har för länge sedan proklamerat ”öppet krig” mot Israel. I såväl tal som handling visar man alltså att krig råder. Fienderna i kriget är Israel och den palestinska myndigheten. Israel är en demokrati. Den palestinska myndigheten har en regering bestående av islamofascister, som enligt sitt program vill utplåna Israel med våld. – Nu är det ju så, att Israel utan vidare skulle kunna besätta och annektera såväl Gaza som ”Västbanken”, dvs. Judéen och Samarien. Och om krig råder har de enligt krigets lagar rätt att i vart fall ockupera dessa områden, som f.ö. ingen erkänd stat gör anspråk på. ”Västbanken” är redan ockuperad. Israel vill lämna största delen av detta område och hade redan lämnat Gaza. Men det palestinska kriget fortsätter, med Kassam-beskjutningar, med attacker mot israeliska ställningar i Israel, trots detta. Israel måste då försvara sig. Demokratin måste försvara sig mot fascismen. Det är så enkelt. Allt tal om ett de-facto-erkännande av Israel från Hamas’ är inte seriöst utan utgör ett taktiserande som inte kan tas på allvar. Hamas kommer nämligen aldrig att erkänna Israel. De kommer att utplåna Israel om de får som de vill, och de bedriver ett krig i detta syfte. Kriget är det andra världskriget. Det är inte slut. Kampen mellan demokrati/frihet och fascism/nazism/kommunism/totalitarism/underkastelse pågår fortfarande och kommer sannolikt alltid att pågå. Det är, i den mån vi inte gjorde det redan på 1940-talet, dags för oss alla att välja sida. Jag har valt, som nog framgått. Vad väljer du?