En fråga bara: Varför har de palestinska araberna rätten till en egen stat om de väljer en regering som består av Hamas-företrädare? Hamas förmenar (förvägrar) ju i sina stadgar uttryckligen judarna rätten till sin stat, och tycks därtill anse, att de befinner sig i krig med Israel, som skall utplånas. Har de palestinska araberna alltså bättre rätt till en egen stat än judarna? En tvåstatslösning framstår som alltmera avlägsen, på gränsen till omöjlig så länge de palestinska araberna låter Hamas hållas. Det måste vara ett ovillkorligt krav på varje legitim företrädare för de palestinska araberna att erkänna inte bara sin egen rätt till en stat, utan också judarnas rätt till staten Israel. Den som inte klarar av det äger icke legitimitet, är icke rättvis, är icke ödmjuk.