Låt oss fundera lite. Hamas har bildat ”regering” i ”Palestina”, och utgör därmed företrädare för det som normalt kallas ”staten”. Hamas erkänner inte grannstaten Israel, utan säger i sina stadgar att Israel skall utplånas med våld. Våld mot en annan stat brukar normalt betecknas som krig. Kassamraketer avskjuts nästan dagligen från ”Palestina”, dvs. Gaza, in på israeliskt territorium. Som framgår av den gamla bloggen, har framlidne Hamasledaren Abd al-Aziz al-Rantissi deklarerat ”öppet krig mot Israel”. Det framstår onekligen som om ”staten Palestina” enligt egen uppfattning befinner sig i krig med Israel. Enda problemet med detta resonemang är väl, att ”Palestina” inte är någon stat. Men i övrigt synes Israel ha all rätt att besvara angreppen på sitt territorium som om kriget vore ett faktum och på enahanda sätt, dvs. med att skjuta tillbaka.