Jan Guillou skriver som bekant i Aftonbladet. Oftast inte särskilt genomtänkt. Se t.ex. här. Jag citerar lite: ”Mot den obehagligt fundamentalistiska rörelsen Hamas, som alltså vann de demokratiska palestinska valen, kan man förvisso rikta utförlig och berättigad kritik. Men det skäl västvärlden valt är att de inte erkänner Israel, inte lovat att hålla ingångna avtal och inte tar avstånd från våld. Exakt samma anklagelser kan med fog riktas mot Israel.” Så Israel erkänner inte Israel alltså. Jag undrar i vilken värld Guillou lever. Och vilken utförlig och berättigad kritik tycker han då kan riktas mot Hamas, om icke bl.a. detta? Härom får vi inget besked. Finns det f.ö. ”behagligt” fundamentalistiska rörelser?