Här är en artikel från Aftonbladet i dag, länk finns här. Jag citerar artikeln in extenso, med mina kommentarer i kursiv stil. Jag tycker den -tyvärr – är belysande för svensk palestina-journalistik av idag.

Titeln lyder: Hamas straffas – folket får lida

Ett tusental människor protesterade i staden Nablus på Västbanken mot att de palestinska myndigheterna inte kan ge statsanställda lön.

Västvärlden vill straffa Hamas. Fel: Västvärlden vill att Hamas bl.a. ska erkänna Israel. Men vanligt folk får betala priset. Dvs. priset för att de valt Hamas. Vid middagsbordet och på sjukhuset.

Principiellt är det en rimlig ståndpunkt att inte skicka ekonomisk hjälp till terrorister. I praktiken är det ett spel med människoliv. Och då får vi utgå från att de palestinska araberna, som med stor majoritet valt Hamas, förstår både principer och praktik.

Västvärldens frysning av biståndet till den av Hamas styrda palestinska myndigheten är på väg att putta ett redan bräckligt samhälle över branten mot avgrunden. Fel: Det är de palestinska arabernas val, som fått dessa konsekvenser.

På Al Shifa-sjukhuset i Gaza gapar allt fler av medicinskåpen tomma. Livsuppehållande behandling mot cancer kan inte längre ges till alla.

Det börjar bli ont om basvaror som engångskanyler och kirurgtejp.

Diabetiker i behov av dialys får kortare behandling för att det ska räcka till alla. Enligt läkare på sjukhuset dör människor redan på grund av bristen.

-Läget är akut, säger Christer Nordahl på FN-organet Unwra i Gaza. Människor far väldigt illa.

De 165 000 statsanställda på Västbanken och i Gaza har inte fått någon lön på två månader. De är samma människor som förut men har ”fel” ledare.

Hamas ställning stärkt

Världsbanken släppte igår en rapport om konsekvenserna. Andelen som lever i fattigdom ökar från 44 till 67 procent fram till årets slut. Arbetslösheten stiger från 23 till 40 procent.

Bakom de kalla siffrorna döljer sig en bister verklighet för redan hårt prövade palestinier.

Deras brott är att de röstade på Hamas i parlamentsvalen tidigare i år. En organisation som terroriststämplats av USA och EU. Fel: De har inte begått något brott, men får naturligvis ta konsekvenserna av vad de valt.

De utnyttjade sin demokratiska rättighet – därtill uppmanade av USA – men straffas nu med mindre mat på bordet. Fel: De straffas inte, de får ta konsekvenserna av vad de valt.

Västvärlden tror att man genom att svälta ut Hamas ska få dem att erkänna Israel och ta avstånd från terror.

En fåfäng förhoppning. Säkert, för Hamas kommer aldrig att erkänna Israel och ta avstånd från terror. Det visste väl de palestinska araberna när de valde Hamas, eller? Alltså får de nu ta konsekvenserna av sitt val.

I dagsläget har Hamas stärkt sin ställning bland palestinierna. OK. I så fall är det väl inget problem? De palestinska araberna gillar då tydligen terror, Israels utplåning, inga mediciner, fattigdom osv.?

Samhället raseras

I åratal har västvärlden lagt ner miljarder i biståndspengar för att bygga upp ett civilt palestinskt samhälle. Nu hjälper man till att rasera sina egna ansträngningar. Nej, man raserar ingenting, man försöker, hittills fåfängt, att bygga en demokratisk civilisation i ”Palestina”.

Både västvärlden och palestinierna behöver en väg ut ur denna återvändsgränd. Ingen återvändsgränd, Hamas måste lära sig veta hut, that’s all.

För att citera USA:s före detta president Jimmy Carter. ”Att förneka palestinska folket grundläggande mänskliga rättigheter bara för att straffa deras valda ledare är ingen väg mot fred.” OK, bra. Men varför förnekar då de palestinska araberna sig själva denna fred, dessa rättigheter genom att välja Hamas?

Detta opus författades av Wolfgang Hansson. Jag tillönskar honom all lycka, och bättre tur nästa gång!