Georg Adlersparre
Georg Adlersparre Källa: Wikipedia

Idag utkommer Anders Isakssons bok Kärlek och krig: Revolutionen 1809. Den behandlar de spännande händelserna för tvåhundra år sedan då konung Gustav IV Adolf avsattes. Samma år fick Sverige en ny konstitution, 1809 års regeringsform. Dick Harrison skriver här om boken.

En person som engagerade sig såväl i avsättningen av kungen som i arbetet med den nya regeringsformen var Georg Adlersparre. Om honom, och särskilt om hans eventuella inflytande över regeringsformen, skrev jag en gång en liten uppsats, som du kan läsa i pdf-format här.

Isakssons bok är säkert jättebra, det brukar hans böcker vara. Men min uppsats är gratis 😉 Nå, det ena goda utesluter ju inte det andra. Trevlig läsning!

Här finns förresten en intressant NWT-artikel om Adlersparre.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,