DN skriver här om att folkhälsoinstitutet nog borde läggas ned, samt diskuterar frågan om den vildvuxna myndighetsfloran i allmänhet. En del har gjorts, men mer kan göras. Och många myndigheter blir det, närmare bestämt femhundrasexton (516) stycken i skrivande stund (inte ca 300 som DN skriver).

Regeringen har ju länge märkligt nog tyckt att regementen, polismyndigheter och tingsrätter skall läggas ned, slås samman, flyttas och omorganiseras. Detta är myndigheter som sysslar med statens huvuduppgift, nämligen skyddet för människornas/medborgarnas liv, frihet och egendom. Men kanske finns det mera umbärliga myndigheter som vore bättre ägnade än dessa att ta ner skylten?

Till nytta och nöje kan jag meddela att SCB – ytterligare en myndighet! – har uppdraget att föra ett myndighetsregister. Botanisera lite där bland de 516, så hittar du säkert flera i ett eller annat avseende överflödiga entiteter, som lätt kunde utmönstras ur rullorna. Förslag på lämpliga avvecklingsobjekt mottas gärna! Vad gör t. ex. ”Nämnden för hemslöjdsfrågor” för nytta? Inte det att jag inte gillar hemslöjd, tvärtom, men måste man ha en myndighet för detta? Denna myndighet anses märkvärdigt nog till och med viktigare än försvaret av Gotland, för det är ju helt nedlagt numera.

Alltför många myndigheter utgör bara ytterligare ett uttryck för den juridifiering som jag skrev om i min föregående bloggning, om än i ett helt annat sammanhang. Det är också ett uttryck för Tacitus ord: ”Corruptissima re publica, plurimae leges”, dvs. ”Ju större rikets förfall, desto flera lagar” – och desto fler myndigheter.

Kanske vore det dags att staten, som jag ibland brukar säga, ”fokuserar på uppgiften” i lite högre grad, dvs. på skyddet för människornas liv, frihet och egendom, snarare än på i sammanhanget mer perifera ting.

(Visst är listor ganska bra ibland; det har jag också bloggat om tidigare, nämligen här – och nu.)

Ett svar på ”Myndighets-listan”

Kommentarer är stängda.