Archives by Tag 'juridifiering'

Myndighets-listan

By Sapere Aude - Last updated: fredag, augusti 1, 2008

DN skriver här om att folkhälsoinstitutet nog borde läggas ned, samt diskuterar frågan om den vildvuxna myndighetsfloran i allmänhet. En del har gjorts, men mer kan göras. Och många myndigheter blir det, närmare bestämt femhundrasexton (516) stycken i skrivande stund (inte ca 300 som DN skriver). Regeringen har ju länge märkligt nog tyckt att regementen, […]

Sharia – den islamistiska juridifieringen

By Sapere Aude - Last updated: torsdag, juli 31, 2008

Enligt islamisterna, t. ex. Seyyid Qutb, skall världen förmås att underkasta sig islam först och främst genom att den islamiska lagen, shari’a, införs, antingen genom att människorna frivilligt antar ”erbjudandet” om islam, eller, om de inte gör det frivilligt, genom våld. Sedan får var och en bestämma om hon eller han också vill anta islam […]