Då grundades PLO. Dess ”grundardokument” har jag här översatt till svenska.

Hur var då läget på fronterna år 1964? Ja, Judéen och Samarien var ockuperat av Jordanien och Gaza av Egypten sedan arabstaternas anfallskrig år 1948. Shukairy talar i det översatta dokumentet – alltså redan år 1964 – om att den ”ockuperade [usurped] delen av det” palestinska hemlandet skulle ”befrias”. Vilken del kan han då mena, tro?

Naturligtvis är det Israel han menar, inte den av Jordanien och Egypten ockuperade ”delen”.

Till och med heter det i PLOs stadga, sådan dess lydelse var före år 1968, (Nuvarande lydelse kan du hitta här), i artikel 24, att ”This Organization does not exercise any territorial sovereignty over the West Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan, on the Gaza Strip or in the Himmah Area. …” (källa finns här.) I översättning: ”Denna organisation [dvs PLO] utövar ingen territoriell suveränitet över Västbanken i det Hashemitiska Konungariket Jordanien, på Gazaremsan eller i Himmah-området”.

Jaha. Så år 1964 när denna text skrevs var det Israel självt som skulle ”befrias”. Men nuförtiden är det ”Västbanken” och Gaza? Varför har man helt och hållet ändrat fokus?

Min misstanke är att fokus inte är riktat på antingen Israel eller ”Västbanken” och Gaza, utan på båda. ”First we take ’Västbanken’ och Gaza, then Israel” för att travestera Leonard Cohen. Fokus för ögonblicket beror på hur den politiska situationen ser ut just för ögonblicket. Men med ”the big [and long] view” kan man misstänka just detta att islamismen är ute efter allt territorium, ”från floden till havet” som de brukar uttrycka saken.