PLO-uttalande

UTTALANDE OM PROKLAMATIONEN AV ORGANISATIONEN

 

Jerusalem den 28 maj 1964

 

 

I förvissning om det palestinska arabiska folkets rätt till sitt heliga hemland Palestina och till bekräftande av det oundvikliga i kampen för att befria den ockuperade [usurped] delen av det, och dess beslutsamhet att föra ut dess effektiva revolutionära del och mobiliseringen av förmågor och möjligheter och dess materiella, militära och andliga krafter;

 

Och i förverkligandet av vårt folks vilja och beslutsamhet att med kraft föra kampen att befria sitt hemland som det effektiva och stridande avantgardet i den välsignade marschen;

 

Och till förverkligandet av en genuin önskan hos den arabiska nationen som förkroppsligats i Arabförbundets resolutioner och det första arabiska toppmötet,

 

Och i förtröstan på Gud Allsmäktig och på den första arabiska palestinska kongressens vägnar, som hölls i Jerusalem denna dag den 16 Muharram år 1384, dvs. den 28 maj 1964,

 

Utropar jag härmed etableringen av den Palestinska Befrielseorganisationen som en mobiliserande ledare att föra det palestiska arabiska folkets frihetskamp, som ett skydd för det palestinska folkets rättigheter och förhoppningar och som en väg till seger.

 

Ahmad Shukairy

 

Ordförande för den första palestinska konferensen
Källa: Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations: http://www.un.int/palestine/PLO/doc3plo.html [2008-07-30] (engelsk översättning)

©: Lennart Eriksson för den svenska översättningen [2008-07-30]