Här skriver Per Gudmundson i SvD i fredags om biståndet till Palestina. 700 milj. SEK/år är det frågan om. Men hur många år är det frågan om? Och framför allt: till vilken nytta?

Sveriges Regering skriver i denna länk om hurusom ”biståndet” skall försiggå under ett antal år framöver. Läs särskilt regeringens pdf-fil.

Allt detta verkar ju ganska nyttigt. Dessutom kan man här läsa – som pdf-nedladdning – hur PLO – som inte regerar i Gaza – tänker sig en egen stat på ”Västbanken” och i Gaza. Länken är hämtad härifrån.

Där skriver de att den palestinska staten ska upprättas på ”Västbanken” och i Gaza.

Men: I Gaza regerar Hamas efter vad som närmast måste betraktas som en statskupp. Hamas verkar också på ”Västbanken”. Hamas vill definitivt utplåna staten Israel. Och PLO – som enligt sina stadgar vill upprätta en egen stat inte endast på ”Västbanken” och i Gaza, utan i hela Palestina – är en ganska tandlös organisation. Någon särskild palestinsk ”myndighet” har de i vart fall inte förmått skapa.

Ändå skänker Sverige, dess folk och skattebetalare, 700 miljoner svenska kronor till – ja vad?

Vad pågår i Gaza och på ”Västbanken” som är värt att stödja – år efter år efter år?

Vilka resultat har dessa insatser uppnått?

Ingen vet – för demokrati, frihet, broderskap är som det vill synas fortfarande främmande företeelser i de palestinska arabernas värld.

Vart tar då pengarna vägen?

Ett svar på ”Penninggaloppen”

Kommentarer är stängda.