Bara se ca 15 min 30 sekunder in i följande film. Där förekommer en Eichmann-liknade svensk regerings-figur, som menar att Israel är en ”ockupationsmakt” som måste respektera rätten till fredliga protester. Det kunde kanske vara ett befogat krav om de som ”protesterade” inte ville utplåna Israel och judarna! Men dessvärre vill antagligen de allra flesta av de ”protesterande” göra just detta!

För om du ser hela filmen kommer du ganska säkert att inse att det inte alls är frågan om fredliga protester som utgår från Gaza. Nej, från Gaza utgår ren och skär antisemitism och antisionism: Judarna och Israel ska villkorslöst utplånas! Genom angreppskrig dessutom:

Det bör också noteras, att FN:s generalförsamling nyligen röstat för att den palestinska civilbefolkningen ska ”skyddas”. Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning stödde tyvärr detta antisemitiska uttalande i dess helhet. (Möjligen genom benäget bistånd från den Eichmannliknande regeringsfiguren?)

World Israel News skriver nämligen, att ”EU countries who supported the Palestinians were Belgium, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden”.

Usch!

Vi vet att resolutionen begär en ”internationell skyddsmekanism” för civila ”palestinier”. Vi vet också att resolutionen inte(!) kräver att Hamas eller för den delen någon annan krigförande ”palestinsk” entitet ska upphöra med sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel och judarna. Vi vet också att den alldeles övervägande majoriteten av civila palestinier hyser antisemitiska uppfattningar. Läs här. Tydliga tecken på detta syns ju dessutom i filmen. USA har inte minst genom sin FN-ambassadör Nikki Haley klart och förtjänstfullt tagit avstånd från detta vansinne.

Även gör Israels FN-ambassadör Danny Danon detta: ”“The resolution before you today does not protect innocent Palestinians. It does not protect innocent Israelis. It does not condemn, does not even mention, Hamas the internationally recognized terrorist organization directly responsible the violence in our region,” he said. “By supporting this resolution, you are colluding with a terrorist organization. By supporting this resolution, you are empowering Hamas.””

Helt riktigt! Så varför tycker FN – och Sveriges statsledning – ändå att det är viktigt att skydda med största sannolikhet antisemitiska civila ”palestinier” som önskar utplåna Israel och judarna? Varför blir det viktigt just när uppenbart antisemitiska ”palestinier” försöker angripa Israel så som framgår i filmen? Varför stödjer den antisemitiska svenska nuvarande statsledningen en sådan FN-resolution? Varför uttalar sig den svenske Eichmann-figuren just som han gör?

Många frågor blir det. Mitt svar är att FN tyvärr alltjämt är en antisemitisk och antisionistisk entitet. Helt enkelt därför att alltför många FN-stater önskar Israels utplåning. FN och deras beslut är därför helt irrelevant(a) när det gäller Israels, judarnas – och Västerlandets! – försvar.

För Sveriges del gäller det helt enkelt att byta ut den nuvarande irrelevanta antisemitiska statsledningen (och dess Eichmannfigurer) mot en verkligt ansvarstagande Regering. En Regering som klart tar avstånd från antisemitismen i ”Palestina”, som avbryter allt svenskt bistånd till antisemiterna i ”Palestina” och som återkallar den tidigare antisemitiska statsledningens erkännande av den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat. Samt förklarar den nuvarande ”palestinska” ”ambassadören” i Sverige för ”persona non grata” och stänger denna entitets ”ambassad” för gott.

Inte så svårt eller hur! För närvarande förefaller det dock som att det enbart är ett riksdagsparti, nämligen Sverigedemokraterna, som i en eventuell kommande regeringsposition skulle ha det verkliga modet att ta det verkliga ansvaret, att ha den verkliga viljan att verkligen stå upp för allt detta och att verkligen vilja och våga verkställa.

Vi kan väl för all del hoppas på att fler riksdagspartier, innan det är för sent, också tar mod till sig och visar just verkligt mod och verklig vilja inför höstens val. Men jag ser tyvärr inga direkta indikationer på det hittills …

Rätta mig om jag har fel!

2 svar på ”I Gaza uttalar flera röster att Israel och judarna ska utplånas. En antisemitism som Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning tyvärr tycks stödja!”

Kommentarer är stängda.