Inte minst framförs detta falska påstående alltjämt av den faktaresistenta och antisemitiska organisationen Ship to Gaza (av malisen kallad Shit to Gaza), vars något modifierade logga återges nedan till höger.

Bevis om motsatsen finns att tillgå bland annat från den israeliska myndigheten COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories). Cogat har nyligen publicerat följande bild som utvisar hur mycket förnödenheter som den senaste veckan förts in i Gaza från Israel:

Ingen blockad alltså. Helt möjligt att införa förnödenheter landvägen till Gaza via Israel. Vad som inte är möjligt är att utan vidare införa förnödenheter – samt inte minst vapen! – sjövägen direkt till Gaza. Detta på grund av att Israel naturligtvis vill förhindra den gentemot Israel krigförande och fientliga entiteten Gaza att kunna upprusta. Israel har följaktligen infört en legitim sjöblockad mot den krigförande entiteten Gaza.

Ship to Gaza tycks, tyvärr i likhet med många andra antisemiter, inte ha uppfattat denna skillnad mellan sjöblockad och landblockad.

Den 19 december 2017 skrev Ship to Gaza följande på sin hemsida: ”Ship to Gaza kan med glädje meddela att vi köpt armadans andra båt!”.

Armada var ordet alltså. I mitt lexikon anges ordet ”armada” betyda ”krigsflotta”. Detta kan då inte tolkas som annat än att Ship to Gaza avser skicka vad de själva anser vara ett krigsfartyg till Gaza.

Så här ser krigsfartyget ut:

Man skriver då att det ”[o]mbord finns salong, kök, navigationshytt, två toaletter och 14 kojer”. Men alltså inte något lastrum för att överföra förnödenheter. Tidigare har Ship to Gaza ansett att man som ett huvudsyfte avsett införa just förnödenheter till Gaza. Det har aldrig lyckats särskilt väl, vilket bland annat framgår här. Men nu har man tydligen ändrat strategi, för nu syns inget sådant på hemsidan. Istället är det fråga bland annat om ”praktisk solidaritet”. Man avser tydligen att i detta syfte segla krigsfartyget/ketchen mot Gaza till sommaren. Och en segeltur om sommaren är ju alltid trevligt. Men syftet är ju ganska otrevligt.

Vad som kan vänta de seglande kan också visa sig vara rätt otrevligt. För det är enligt folkrätten förbjudet att bryta en legitim sjöblockad. Om man försöker detta så kan den som försöker drabbas av ingripanden av motpartens ”krigsflotta” och detta till och med långt från, i detta fallet, Gazas sjögränser. Detta har jag skrivit mera om här.

Det är ju dessutom alldeles klart att Ship to Gazas krigsfartyg gått i den krigförande entiteten Gazas tjänst. Fartyget kan därmed utan vidare uppbringas eller attackeras av Israels flotta var som helst på världshaven och antingen tvingas ge upp eller också – bekämpas.

Jag rekommenderar visserligen och definitivt inte att sådan bekämpning sker i svensk hamn. Det skulle nämligen kunna utgöra ett brott mot 13 kap. 3 § brottsbalken – och eventuellt också mot andra lagrum. Men jag skulle å andra sidan inte ha mycket att invända mot om Ship to Gazas krigsfartyg verkligen skulle komma att bekämpas och elimineras någon annanstans. Helst så långt från Gaza som möjligt. Om det inte ger upp alltså. För närvarande tycks krigsfartyget ligga i Nykøbing, Danmark, men det är antagligen brottsligt också med bekämpning där. Fast de kan ju som sagt alltid ge upp …

Det bästa vore alltså om Ship to Gazas krigsfartyg äntligen ger upp sitt patetiska antisemitiska motstånd mot Israels existens. Och seglar till Israel i stället. I fred och som vänner! I stället för att ta risken att bekämpas som fientligt krigsfartyg …

I en länk ovan framgår att krigsfartyget för ”The Red Ensign”, dvs. Storbritanniens handelsflottas flagga. Accepterar verkligen Storbritannien att ett gentemot Israel fientligt krigsfartyg för denna flagga? Accepterar verkligen Danmark att ett sådant krigsfartyg ligger i dansk hamn?

Här är ett foto från länken. Storbritanniens handelsflagga blåser över det antisemitiska krigsfartyget, som för närvarande alltså tycks ligga i Nykøbing, Danmark:

Tillägg 2018-01-15: Nu verkar detta gentemot Israel fientliga krigsfartyg ha tillåtits anlöpa Stenungsund i Sverige! Se länk här.

Varför ingriper inte Kungliga Flottan? Eller Kustbevakningen? Tänker Sveriges regering tillåta detta fartyg att lämna Sverige för att försöka bryta en i det pågående kriget mellan Gaza och Israel av Israel enligt krigets regler utfärdad helt legitim sjöblockad? Om Sveriges regering gör det så har regeringen, dvs. vad jag brukar kalla för den antisemitiska statsledningen, igen tydligt visat att man är just detta. En antisemitisk statsledning. – Redan det att statsledningen tillåtit detta krigsfartyg att anlöpa svensk hamn är en tydlig indikation, ja nästan bevis, på att Sveriges statsledning har inträtt i kriget mot Israel på Gazas sida. Skandal! Igen!

2 svar på ”Varje påstående om att det finns en israelisk blockad mot Gaza är – med ett undantag – falskt!”
    1. Ja du Tjatte, jag tror inte du hittar många sponsorer här iaf. Här talar nämligen sionismen, inte antisemitismen som du uppenbart stödjer.

Kommentarer är stängda.