Så lyder rubriken i DN idag på nätet. DN refererar till Utrikesdepartementet och skriver bland annat följande:

Sverige framförde på måndagseftermiddagen en protest till Israel efter den nattliga bordningen ”Marianne av Göteborg”. Av 18 personer ombord på Ship to Gazas fartyg är fem svenskar.

– Enligt den information som vi har fått har den israeliska marinens ingripande skett på internationellt vatten. Enligt lagen är det bara flaggstaten, i det här fallet Sverige, som får ingripa mot ett fartyg på internationella vatten. Sverige har framfört sin syn på händelsen till Israel, säger Veronica Nordlund på UD:s presstjänst.

Redan tidigare har Sverige tillsammans med EU gjort klart för Israel att blockaden mot Gaza snarast måste brytas.

– Situationen är oroväckande och Sverige anser att gränsövergångarna måste öppnas, säger Veronica Nordlund.

Den nuvarande svenska statsledningen är nästan bokstavligen ute och seglar i och med dessa uttalanden.

För det första tycks UD mena att det ”enligt lagen” bara är Sverige som i detta fall får ingripa på internationellt vatten. UD tycks inte känna till någonting alls om sjökrigets lagar, i synnerhet inte 1909 års sjökrigsdeklaration. Enligt denna får en krigförande stat införa en sjöblockad. Det har Israel gjort gentemot Gaza. Gaza styrs av Hamas vars syfte är att genom angreppskrig utplåna Israel. Hamas är dessutom en islamistisk organisation och islamister kan definitionsmässigt – enligt sina egna definitioner – aldrig ha fred med stater som inte själva är islamistiska. Israel anser för sin del med all rätt att Gaza är ett ”fientligt territorium”.

Det råder alltså krig mellan Gaza och Israel – samt med hela den palestinska entiteten. Om det inte hade gjort det hade man för övrigt inte behövt tala om behovet av ”fredsförhandlingar”.

Här är då ett utdrag ur sjökrigsdeklarationen:

Article 17: Neutral vessels may not be captured for breach of blockade except within the area of operations of the warships detailed to render the blockade effective.

Article 21: A vessel found guilty of breach of blockade is liable to condemnation.

Jag skulle kunna orda mera om detta – och om San Remo-manualen – men det är ju uppenbart att Gaza befinner sig i krig med Israel, att sjökrigsdeklarationen (alternativt San Remo-manualen) därför är gällande, att ”Marianne” försökte bryta blockaden och – att det inte står någonting om att ingripande mot blockadbrytare inte får ske på internationellt vatten. Tvärtom är innebörden den att Israel får ingripa varsomhelst där deras krigsfartyg avdelats för att hindra fartyg som har destination till hamnar som befinner sig under sjöblockad att nå fram dit.

Israel skulle alltså ha kunnat ingripa mot ”Marianne” redan i Östersjön om man så önskade! – Fast det hade så klart blivit lite opraktiskt. Men lagenligt!

UD yrar för sin del om någon annan ospecificerad lag, som antingen inte finns eller också inte är tillämplig. Så varför protestera mot Israels lagliga åtgärder?

Sedan menar UD att blockaden mot Gaza ”snarast måste brytas”. Precis som ”Marianne” försökte alltså? I strid mot sjökrigets lagar?

Nyligen erkände den nuvarande svenska statsledningen ”Palestina” som ”stat”. En ”stat” som befinner sig i krig med Israel och som önskar utplåna Israel. När Israel försvarar sig med en fullständigt legal sjöblockad protesterar dessutom den nuvarande svenska statsledningen mot detta och anser att blockaden måste brytas. Att Israel inte ska få försvara sig.

Att som stat erkänna en entitet som i strid mot FN-stadgan vill utplåna en annan stat är inte särskilt välbetänkt. Den nuvarande svenska statsledningen gjorde det ändå. När denna stat som ska utplånas dessutom är den judiska staten Israel, vars försvarsåtgärder den nuvarande svenska statsledningen dessutom protesterar mot, ja då framstår hela agerandet som ännu mindre välbetänkt. Då ligger misstanken nära till hands att den nuvarande svenska statsledningen är styrd av antisemitism och antisionism.

Det enda man i denna kontext därför kan vara överens med UD om är att ”situationen är oroväckande”. Men inte av de anledningar UD anför.

Här är ett tidigare inlägg med liknande slutsatser.

Tillägg 2015-07-01: Idag klagar ”DN-medarbetaren Kajsa Ekis Ekman” i samma tidning. Hon hade det dåliga omdömet att befinna sig ombord ”Marianne” när skeppet, och därmed även hon själv, uppbringades av IDF (Israels försvarsmakt). Hennes klagan lyder sålunda: ”Jag mår dåligt. Jag ruttnar i en fängelsehåla.”

Jag unnar envar av dem som i likhet med Kajsa Ekis Ekman går Israels fiender till mötes att må dåligt. Mycket dåligt. Så Kajsa: Ditt illamående är mycket välförtjänt! Må det vara länge. Inget gnäll nu! Du vet mycket väl vad du gav dig in på. Du förtjänar inget som helst medlidande!

Jag tror inte på att du ruttnar. Inte heller tror jag på att du sitter i en fängelsehåla. Du ljuger! För dessa dina lögner förtjänar du att må ännu sämre!

Men jag hoppas på ett snabbt tillfrisknande så snart du erkänner Israels rätt att försvara sig, inte minst genom sjöblockaden mot Gaza.

Uppdatering 2015-07-05: DN rapporterar att bl. a. Kajsa Ekis Ekman och hennes enligt egen utsago ruttnande lekamen ska transporteras till Sverige idag söndag. Ska bli intressant att få se foton på denna röta. Rötan i hennes antisemitiska själ, en röta som inte bara hon utan hela Ship to Gaza-anhanget drabbats av, är antagligen svårare att fästa på bild. Men att den finns där, det är uppenbart.

Och Kajsa, jag har ännu inte hört att du erkänt Israels rätt att försvara sig. Hoppas alltså att du fortfarande mår dåligt, ja ännu sämre än sist! Själsröta är inte att leka med.

Uppdatering 2015-07-06: Här är ett inslag från dagens TV4 – som kan ses i 30 dagar. Kajsa ser inte särskilt rutten ut kroppsligen faktiskt. Hur rutten själen är kan man dock inte se. Men rötan är antagligen obotlig. ”Israel har fått en fiende för livet i mig” säger hon nämligen! Sådan är antisemitismen. Den som bland annat i likhet med denna ruttnande Kajsa opponerar mot att Israel försvarar sig. Och varför får hon stå oemotsagd? Är TV4 också en antisemitisk entitet?

6 svar på ””Sverige protesterar mot Israels bordning””
  1. […] Vad som kan vänta de seglande kan också visa sig vara rätt otrevligt. För det är enligt folkrätten förbjudet att bryta en legitim sjöblockad. Om man försöker detta så kan den som försöker drabbas av ingripanden av motpartens ”krigsflotta” och detta till och med långt från, i detta fallet, Gazas sjögränser. Detta har jag skrivit mera om här. […]

  2. Jaag läser just Palmers Report, phpfil som påtagligt de svenska ”experterna” inte har. Där redovisas Turkiets och Israels åsikter och man visade varför israelerna hade rätt enligt internationell lag.

  3. It seems as if the quality of the Swedish diplomatic corps in terms of the knowledge needed by its members to do their job properly is also something that has gone to pot, along with a reliable train service and a flourishing economy. After spending 29 years there, I am releived that I finally managed to get away from a place where I would be lectured by Swedes on the miracle-working nature of the EU, the mistaken policies of the British government in Northern Ireland, the deliberate coverup by the Allies of the Soviet contribution to the defeat of Nazi Germany and the excellence and virue of the UN. Not to mention the profoundly anti-Israel stance of many indidivduals, who when questioned, proved to know virtually nothing of the history of Jewsish settlement in Palestine in the 19th century under the Ottoman Empire. Not to mention the widespread anti-semitism that I witnessed from people who would make such casual remarks in my presence without even realizing I was Jewish.

Kommentarer är stängda.