På Ship to Gazas hemsida kan du följa deras nuvarande färd in i fördärvet. Läs även här.

Inte oväntat får deras fördärvliga resa stöd av till synes i lika mån antisemitiska Åsa Linderborg i Aftonbladet (foto t. h.).

Båda drivs till synes av vanföreställningar. Till exempel den att Israels sjöblockad mot Gaza är olaglig. Det är den inte. Läs t. ex. här.

Dessutom menar man att Israel hindrar införsel av förnödenheter till Gaza. Det gör Israel inte. Följande bild från Cogat återger aktuella siffror – från den 14 juni i år – på införsel av förnödenheter till Gaza från Israel:

Införsel till Gaza från Israel 150614
Källa: Cogat.

Inte så illa jobbat av Cogat! Bara på några få dagar. Men snedseglarna seglar oförtrutet vidare.

Varför dådå?

Linderborg skriver bland annat följande:

Syftet med flottiljen är att bryta blockaden som förhindrar gazaborna att importera och exportera, eller att ens ta emot gåvor från vatten eller luften. Gazaremsan är en humanitär katastrof; arbetslösheten är 43 procent, halva befolkningen är under 18 år, barnen lider av undernäring, avloppen funkar inte, elförsörjningen är sporadisk, vattenreningsverket är bombat. Marianne [Ship to Gaza-skeppet] kommer med medicin, medicinsk utrustning, solcellspaneler och skolmaterial – sånt som Israel förvägrar palestinierna. Det är den lasten som får apartheidledaren Netanyahu att stämpla Ship to Gaza som en ”terrorflottilja”.

Bortsett från det närmast vansinniga i att kalla Benjamin Netanyahu för en apartheidledare, menar Linderborg alltså att Israel förvägrar palestinierna medicin och medicinsk utrustning. Fel! Som du ser i bilden ovan har på senare tid 225 gränsövergångar ”crossings” innehållit humanitärt bistånd ”humanitarian aid”.

Sjöblockaden avser att förhindra att det förs in vapen till Gaza som kan användas i Hamas’ angrepps- och utplåningskrig mot Israel, och inget annat. I den mån Ship to Gaza avser föra in det Linderborg skriver till Gaza kan detta enkelt ske via hamn i Israel och genom Cogats förmedling.

Men eftersom Ship to Gaza inte gör det, förstår man genast att syftet inte alls är humanitärt; syftet är att konfrontera Israel.

Och att konfrontera Israel, ett land som alltså på ovan beskrivet sätt dagligen hjälper sina dödsfiender i Gaza med tonvis av förnödenheter, kan inte beskrivas som annat än antisemitism.

Hamas styr i Gaza. Hamas är uttalade antisemiter och islamonazister. En organisation vars enda syfte är att genom anfallskrig utplåna Israel. Så sent som idag avsköts en raket från Gaza mot Israel! Lyckligtvis ett misslyckat anfall, och kanske var inte Hamas de närmast ansvariga, utan en annan islamonazistisk terrororganisation. Men Hamas styr i Gaza och har därmed ansvar för vad som pågår.

Nå! Enligt en opinionsundersökning i ”Palestina” år 2011 (dvs. inte bara Gaza utan även i Judéen och Samarien), ville 73 procent av de tillfrågade att judarna skulle dödas! Procentetalet enbart i Gaza är sannolikt ännu högre. Varför förtjänar dessa antisemiter hjälp? De vill ju döda andra människor!

Man kan förstå att Israel är pressat av ”världssamfundet” att hjälpa sina dödsfiender. Ett världssamfund som tyvärr till stor del består av antisemiter. Ett exempel på detta är att UNHRC, ett FN-organ som syftar till att främja mänskliga rättigheter, har fördömt Israel fler gånger än alla andra stater i världen tillsammans! Läs här!

Men att i detta för Israel synnerligen utsatta läge ytterligare bistå antisemiterna, som Ship to Gaza och Åsa Linderborg gör, medför enbart att antisemiterna i Hamas och bland befolkningen i ”Palestina” får ytterligare vind i seglen.

Ship to Gaza och Åsa Linderborg underblåser alltså i själva verket antisemitismen i världen. När den egentligen måste motverkas, nu kanske mer än någonsin sedan det andra världskriget!

De har för länge sedan lidit ett intellektuellt, moraliskt och humanitärt skeppsbrott. Men deras resa in i det antisemitiska fördärvet pågår alltjämt.

Någonstans – men aldrig i Gaza! – lär de väl dock till slut komma i hamn. Precis som detta kreatur:

Åsnan på Ship to Gaza

Uppdatering 2015-06-29: Israeliska flottan har nu förtjänstfullt ingripit mot dessa antisemiter. Här är ett uttalande från premiärminister Benjamin Netanyahu. Bland annat kan man läsa följande:

There is no siege on Gaza. Israel assists in transferring goods and humanitarian equipment to Gaza – approximately 800 trucks a day that have recently brought into Gaza more than 1.6 million tons of goods. Moreover, Israel assists in hundreds of humanitarian projects, through international organizations, including the building of clinics and hospitals.

Här är en länk till mycken fakta om hur Israel hjälper ”palestinierna”.

The Times of Israel har mera detaljer, och i Aftonbladet kan vi läsa att Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt påstår att det är så här som ”en arrogant ockupationsmakt” beter sig. Sjöstedt sällar sig inte minst i och med detta uttalande till antisemiternas skara.

Vidare vet vi att socialdemokraten Ulf Bjereld var ombord under en liten del av resan. Bjereld är ”Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet” samt ”styrelseledamot av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet”, som Ship to Gaza uttrycker det. Nja, han är faktiskt tom. ordförande i denna ”entitet”. Dessutom är han, precis som ”entiteten” i sig, utan minsta tvekan antisemit(isk). Här finner du nämligen ett uttalande från denna ”entitet” i anledning av Israels framgångsrika ingripande mot antisemiterna i Ship to Gaza: ”Sverige måste fördöma Israels aktion mot Ship to Gaza”. Den som anser att Israel inte har rätt att försvara sig, vilket detta uttalande innebär, är antisemit, är antisionist.

Vad Sveriges regering bör göra är snarare att fördöma Ulf Bjerelds uttalande, att fördöma Ship to Gaza, att stå upp för Israels rätt att försvara sig, såväl på internationellt vatten som överallt annorstädes. Att försvara sig mot dem som i likhet med Bjereld, Linderborg och alla Ship to Gaza-skeppsråttorna, av allt att döma önskar att Israel ska förgöras.

För dessa människor kan inte gärna längre ursäktas med att de ingenting visste. Hela Internet flödar sedan lång tid tillbaka av bevis. Hamas stadga är klar och tydlig och ett bevis så gott som något: Israel ska utplånas, tillsammans med judarna. En överväldigande majoritet av ”palestinier” anser att judarna ska dödas. Osv. Dessa människor borde alltså veta bättre vid det här laget. Men ändå tar de parti för antisemiterna!

Att ställa sig på Israels sida mot allt detta elände är inte svårt. Försvaret av Israel innebär nämligen också ett försvar av Sverige. De som vill förgöra Israel avser också att förgöra västerlandet och hela den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen, inklusive Sverige. De kallas islamister. De verkar inte endast genom Ship to Gaza och Hamas, och dem som i likhet med Ship to Gaza, Bjereld och Linderborg ställer sig på deras sida. De verkar också genom IS i Syrien, genom Hisbollah i Libanon, genom den iranska statsmakten, bara för att ta några ytterligare exempel.

Och detta oavsett om de är shiiter eller sunniter: De bland dem som är islamister avser uppenbart att utplåna Israel och västerlandet.

Det är i denna kontext således uppenbart islamisterna som bör förgöras. Inte Israel. Inte Sverige. Inte västerlandet.

Om vi nu tvunget måste förgöra någon eller något. Men så länge islamisterna framhärdar i sitt utplånings- och anfallskrig mot oss och Israel, så finns det väl inte mycket annat att göra? Antingen dör du och jag och judarna eller också islamisterna.

Inget svårt val eller hur!