Den s.k. Dublinförordningen (pdf) gäller enligt EU-rätten som svensk lag. Medborgaren i Eritrea, Yohannes Mahari, ville inte finna sig i förordningens föreskrifter, och återvända från Sverige till Italien, där han har uppehållstillstånd. I stället mördade han svenska medborgarna Carola Herlin och hennes son Emil Herlin.

Migrationsverket har uppenbarligen i detta fall riktigt tillämpat Dublinförordningen helt enligt bokstaven och följaktligen beslutat att Mahari skulle återsändas till Italien.

Migrationsverkets beslut har dock, enligt vad som framkommit, varit den direkt utlösande orsaken till att Mahari mördade Carola och Emil Herlin. Tragiskt men sant.

Detta dubbelmord har emellertid inte föranlett den svenska nuvarande statsledningen att sluta tillämpa Dublinförordningen.

När däremot den syriske medborgaren Alan Kurdi, 3 år, först senare drunknar i Medelhavet därför att Sverige och andra EU-stater tillämpar en lagstiftning som hindrar honom och hans föräldrar att legalt ta sig till Europa, samt dessutom beslutar sig för att inte tillämpa Dublinförordningens föreskrifter om att asyl ska sökas i det första EU-land man kommer till, utan tvärtom i strid med Dublinförordningen skickar en synnerligen osorterad myckenhet människor vidare i princip varthelst de vill komma, ja då är det något som inte stämmer.

Dubbelmord på svenska medborgare föranleder inte Sveriges nuvarande statsledning att föreskriva att Dublinförordningen inte ska tillämpas. Men när en syrisk medborgare drunknar, ja föreligger plötsligt skäl att inte tillämpa Dublinförordningen.

Det framkommer dessutom att en företrädare för den svenska polisen, nämligen Thomas Fuxborg, foto t. h., anser att ”man [inte kan] stirra sig blind på en lag”! Den lag som avses är då rimligen just Dublinförordningen. Och Sveriges nuvarande statsledning tycks hålla med.

Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, foto t. h., ställer för sin del den förment retoriska frågan: ”På vilket sätt har du och jag fått det sämre för att vi hade 81 000 asylsökande i Sverige förra året?”.

Svaret på det är väl bland annat att Carola, foto t. v., och Emil Herlin fått det avsevärt mycket sämre för att vi hade en (1) asylsökande i år: De fick dö. Mycket sämre kan man inte rimligen ha det.

Slutsatsen måste då bli att Carola och Emil Herlin dog för att Migrationsverket tillämpade en lag som Sveriges nuvarande statsledning när det kniper egentligen inte alls anser att man ska tillämpa. Varför måste svenska medborgare dö i tillämpningen av sådan enligt statsledningen egentligen onödig lagstiftning?

Jag kritiserar inte Migrationsverket för att man beslutade som man trodde vara rätt. Jag kritiserar, jag till och med anklagar Sveriges nuvarande statsledning för att inte med fasthet tillämpa den lagstiftning som beslutats i demokratisk ordning, eller också med fasthet verka för att lagstiftningen förändras. Jag anklagar Sveriges nuvarande statsledning för att i praktiken ha medverkat till Carola och Emil Herlins död. En död som inte hade inträffat om man redan från början inte hade tillämpat Dublinförordningen.

Och den svenska polisen förtjänar också kritik för att ”inte stirra sig blind på en lag”. Man undrar vilka andra lagar som polisen anser att man inte heller ska ”stirra sig blind” på. Jag kan nämna vissa lagar som jag helst inte skulle vilja följa, men som jag ändå gör, laglydig som jag är. Men om polisen och Sveriges nuvarande statsledning skönsmässigt väljer att inte följa just Dublinförordningen, lämnas rimligen fältet fritt även för oss andra att skönsmässigt var och en för sig avgöra vilka andra lagar som inte behöver följas. För det är väl inte bara den svenska polisen och Sveriges nuvarande statsledning som är fria att bryta mot lagen?

En sådan ordning leder i och för sig till anarki, vilket är ett elände, men det verkar faktiskt att döma av det nyss sagda vara det som Sveriges nuvarande statsledning och den svenska polisen önskar. Jag hoppas jag har fel.

Nog om detta för tillfället. Över till islamismen: Jag skrev ovan att en synnerligen osorterad myckenhet människor skickas vidare i princip varthelst de vill komma. Inte minst till Sverige.

Vi vet att det bland dessa människor finns många individer som vill utplåna den Västerländska judisk-kristna liberala och demokratiska civilisationen. Här en film där en av dessa i Sverige redan bosatta individer tillkännager sina vidriga islamistiska uppfattningar, innebärande bland annat just att Sverige ska utplånas:

Det råder ingen tvekan om att ett sådant sätt att utplåna Västerlandet är att spela det demografiska kortet. Nämligen att skicka in så många människor som möjligt med uppdraget att föda så många barn som möjligt så att ”värdfolket” till sist hamnar i minoritet. Detta skrev jag om här. Det är för övrigt bland annat så som den antisemitiska entiteten ”Palestina” avser att utplåna Israel.

Ett annat sätt är att skicka in islamister, såsom den i filmen. Att detta pågår är uppenbart. Läs bara vad Sunday Express skriver. Tusentals extremister från ISIS döljer sig bland migranterna/flyktingarna som helt okontrollerat nu släpps in i Europa. Deras syfte är enkelt uttryckt att utplåna Europa. Här ett foto när de marscherar, tack och lov ännu i Syrien, vilket är illa nog; dock ännu inte i Europa:

ISIS Europa

Så att skicka in människor okontrollerat i Europa, vilket sker för tillfället, är nog ingen bra taktik om man vill försvara den Västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. Agnarna bör skiljas från vetet redan innan de ges tillstånd att resa till Europa, bland annat på det sätt jag föreslog här.

2 svar på ”Lagen, döden, islamismen och krisen i flyktingfrågan”

Kommentarer är stängda.