Idag på kvällen den 26 maj har Israel på nytt attackerats från Gaza. Det kan du läsa om på Arutz7.

Gaza är en del av det område som Sveriges nuvarande antisemitiska regering erkänt som ”stat”. Genom att angripa Israel från sitt territorium befinner sig denna ”stat” som kallar sig ”Palestina” rimligen i krig med Israel.

Samtidigt försöker den antisemitiska organisationen ”Ship to Gaza” skicka just ett skepp till Gaza för att bryta den enligt internationell rätt helt legala israeliska sjöblockaden just mot Gaza, ett territorium som inte minst genom kvällens händelser visat sig vara just det som Israel kallar Gaza, nämligen ett fientligt territorium.

Sjöblockaden syftar till att förhindra vapeninförsel till detta fientliga territorium. Ett territorium som Sveriges nuvarande regering dessutom förklarat utgöra en ”stat”. En stat som alltså ligger i krig mot Israel.

Detta bekymrar tydligen inte ”Ship to Gaza” ett dyft. Sjöblockaden ska ovillkorligen brytas. ”Palestina” ska ovillkorligen beredas möjlighet att sjövägen införa ytterligare vapen syftande till att genom angreppskrig utplåna Israel. Just för ögonblicket är ett fartyg på väg från Sverige i vad som framstår som just detta syfte!

Något om ”Ship to Gaza”s aktiviteter framgår i en artikel i SvD från den 15 maj. Vi ser att såväl en socialdemokrat, Ulf Bjereld, som en vänsterpartist, Daniel Sejstracic – m. fl.! – är ”några av dem som står på passagerarlistan”.

Alltså tycks tydligen såväl socialdemokraterna som vänsterpartiet stå bakom det pågående anfalls- och utplåningskriget mot Israel.

Om inte borde de utesluta både Bjereld och Sejstracic som medlemmar i sina respektive partier.

Fast hur stor är den sannolikheten? Nära noll skulle jag säga.

Men anfalls- och utplåningskriget det fortsätter. Dagens angrepp bär tydlig syn för sägen.

Och Sveriges nuvarande regering – som i allt för hög grad består av just socialdemokrater – ja, den lär väl tiga. Precis som svensk gammelmedia: Denna attack mot Israel lär knappast ingen svensk få reda på som läser där.

Så läs då här istället!

Inlägget har redigerats.

Tillägg 2015-05-27: Paul Widén redogör för de närmare omständigheterna. Faktiskt nämndes saken också i radionyheterna i morse, samt även i SvD. Fast det är närmast omöjligt att hitta länkar till SvD för närvarande…

3 svar på ”Red alert: Israel återigen under attack!”
  1. Ingenting är så tyst som en svensk regering efter en attack-/aggressionsraket mot Israel från Gaza.

  2. Gunnar Jonsson skriver idag I DN om att Amnesty international anklagar Hamas terror mot palestinierna, för krigsbrott och tortyr mot sina egna. Men som vanligt anklagar också Israel övervåld som var tvungen att försvara sig mot Hamas terror

Kommentarer är stängda.