Jag beklagar att jag inte hört av mig på länge. ”Mellankommande omständigheter” som det heter…

Nu är det emellertid dags igen! Härnedan är några korta notiser om sådant som jag kunde ha utvecklat mer och bättre – och tidigare! – om inte dessa ”omständigheter” hade kommit emellan.

Papphammar, aka. Gösta Ekman m. fl. (foto t.h.) har i alla fall under tiden inbillat sig följande: ”Våld löser aldrig några problem”. Detta enligt ett inlägg i DN den 19 april 2015, undertecknat av honom, men även av en myckenhet sannolika och säkra vänstersocialister, se listan nedan.

Den egentlige författaren verkar vara Göran Greider, en man vars texter och tal för det mesta tyckts mig vara alldeles vilsegångna. Så även i detta fall.

Man anser att Sverige inte bör samarbeta med NATO, för, som sagt ”Våld löser aldrig några problem” och dessutom menar man att ”[k]rig raserar allt”.

Man anser antagligen alltså rimligen att Västerlandets tidigare försvarskrig mot nazismen under det andra världskriget, mot kommunismen under det ”kalla kriget” och det nuvarande försvarskriget mot islamismen ”raserar allt” och inte löste några problem. Men vad har raserats genom Västerlandets seger i krigen mot nazismen och kommunismen? Problemen med nazismens och kommunismens strävan att utplåna Västerlandet löstes i alla fall genom detta våld.

Islamismens nuvarande strävan att med våld utplåna Västerlandet behöver kanske också avvärjas med våld. Precis som Rysslands nuvarande imperialistiska ambitioner.

Hur kan någon som står upp för Västerlandets rätt att existera och försvara sig opponera mot det?

Papphammar m. fl. opponerar sig dock. Därmed tycks de alltså inte anse/inse att Västerlandet borde eller ens har rätt att försvara sig.

Vilka stollar!

Och här är då stoll-listan (hämtad från DN-länken ovan):

Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare för Unga klara
Henrik Blind, renägare Tuorpon sameby
Jason Diakité, artist
Gösta Ekman, skådespelare
Marie Louise Ekman, konstnär och tidigare Dramatenchef
Lena Endre, skådespelare
Ronny Eriksson, komiker och sångare
Robert Fux, skådespelare
Etienne Glaser, skådespelare
Anita Goldman, författare och journalist
Göran Greider, författare, poet, chefredaktör Dala-demokraten
K G Hammar, präst och tidigare ärkebiskop
Jacob Hirdwall, dramatiker och regissör
Silvana Imam, konstnär
Ulrika Knutson, journalist och författare
Rolf Lassgård, skådespelare
Annika Lillemets, riksdagsledamot Miljöpartiet
Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet
Behrang Miri, artist, programledare och föreläsare
Maxida Märak, artist och musikproducent
Anna Odell, konstnär
Stina Oscarson, regissör och fri skribent
Suzanne Osten, regissör och grundare av Unga Klara
Gunilla Palmstierna-Weiss, scenograf och professor
Elisabeth Rynell, författare
Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Agneta Stark, ekonom och samhällsdebattör
Daniel Suhonen, författare och chef för tanke­smedjan Katalys
Anders Sunna, konstnär
Maria Sveland, journalist och författare
Lena Willemark, sångerska, riksspelman och kompositör

Död åt Israel och USA! Arméns dag i Iran kantades av dessa slagord. Se foto t.v. från denna tilldragelse. Texten lyder just ”Död åt Israel”. Detta kan du läsa mer om i The Times of Israel den 18 april.

Denna regim avser alltså USA:s president Obama att ingå kärnvapenavtal med! Men, Obama! Sin dödsfiende ingår man inga avtal med. Sin dödsfiende eliminerar man. Annars dör man …

Krigsbrott under Gazakonflikten Om detta rapporterar Amnesty. Märkvärdigt nog anser Amnesty att även ”Palestinska väpnade grupper begick krigsförbrytelser under konflikten i Gaza” förra året. Oväntat men mycket välkommet. Tack Amnesty!

No jews – no news Nasrin Sjögren skriver på Samtiden om det märkliga (eller kanske inte…) i att all världens elände uppmärksammas mer om det är Israel eller ”judarna” som kan framställas som ansvariga.

Israel har skickat hjälp till jordbävningsoffren i Nepal. Det framställs som att denna israeliska humanitära insats bara skett för att avleda uppmärksamheten från Israels behandling av ”palestinierna”. Bilden nedan visar på hur Israel/judarna antagligen skulle ha anklagats även om de inte skickat hjälp.

”Hur man vänder sig har man röven bak”, skulle väl vi enkla människor alltså antagligen ha sagt ute på skogen här hemma i Värmland. Och nog ligger det väl något i det:

Israel Nepal

”Friheten har alltid talat med hebreisk accent” För oss som vägleds av liberalismens budskap om största möjliga frihet för alla människor, så långt denna frihet inte begränsar andra människors motsvarande frihet, ges ytterligare inspiration av ”det universella budskapet om den judiska påsken”. European Coalition for Israel rapporterar från New York i mars i år. I FN firades pesach, ”passover” till minnet av frigörelsen från den egyptiska fångenskapen, ”frihet från slaveri”.

Så är det. Frigörelsen, friheten från vilken fångenskap som helst, vare den egyptisk eller babylonisk, från den nazistiska utrotningen, från kommunismens folkmord och till islamisternas nu pågående folkmord i Syrien och Irak, allt riktat mot dem som inte underkastar sig, den pågår alltjämt!

För det finns, har funnits och kommer alltid att finnas människor som inte unnar oss vår frihet, utan vill tvinga oss till underkastelse. Kampen för vår frihet är alltså evig!