Närmare bestämt kl 1830 den 15 april 2015.

Judarna är enligt min mening det folk som mest av alla folk fått lida, och fortfarande måste lida, för det att de i all ödmjukhet i alla tider stått upp för Västerlandets grundläggande värden, detta tom. innan Västerlandet fanns! Inte minst är det friheten som de fått lida för att (åter)vinna.

”Friheten har alltid talat med hebreisk accent” heter det här, apropå Pesach, en högtid som judarna nyligen firat till åminnelse av just frigörelsen från sin egyptiska fångenskap.

Judarnas lidande och död under den nazistiska förintelsen kunde de tyvärr inte frigöra sig från. Hitler och nazismen var värre än såväl Egyptens faraoner som Babyloniens härskare. Judarna skulle inte enbart tas till fånga: De skulle ovillkorligen dö!

Det finns fortfarande rörelser som hävdar detta: Judarna ska ovillkorligen dö! Hamas i Gaza är en sådan islamonazistisk rörelse t.ex. En rörelse som Sveriges nuvarande regering stöder ekonomiskt dessutom!

Men vi som, till skillnad från t. ex. Sveriges nuvarande regering och Hamas, står upp för Västerlandets försvar, vi står också upp för att försvara judarna, deras rätt att leva som folk, deras rätt till sin judiska stat Israel, deras frihet!

Vi förenas därför denna dag i att minnas och hylla alla de oskyldiga judar som mördats i alla tider, enbart för att de varit judar. Från biblisk tid till Dan Uzan i Köpenhamn i februari i år.

Er död ska inte ha varit förgäves!

– Fast om man följer DryBones måste man tyvärr med visst fog befara att det i vissa europeiska kretsar – såsom möjligen Sveriges nuvarande regering – inte alls är fråga om att minnas, utan om att glömma: