Nai-Gaa företer som du säkert noterat en mängd likheter med Nai-Tyskland.

På båda ställena finns/fanns en regim som avser/avsåg att utrota judarna.

På båda ställena finns/fanns en regim som bedriver/bedrev anfallskrig.

På båda ställena finns/fanns en civilbefolkning som regimen använder/använde som kanonmat.

På båda ställena finns/fanns säkerligen många bland civilbefolkningen som inte delar/delade regimens åsikter. Men det bryr/brydde sig regimen inte om. De blir/blev kanonmat likafullt.

Nai-Tyskland förlorade sitt angreppskrig efter bara fem-sex år. Men Nai-Gaas angreppskrig det får fortgå i decennier. Det enda omvärlden kan förmå sig till att ”kräva”, är ”vapenvila” – ”hudna”. Måhända på senare tid dock åtföljt av ett krav på demilitarisering av Nai-Gaa.

Men att slutgiltigt och oåterkalleligen besegra islamonaisterna i Gaza, har det aldrig varit frågan om. Detta då till skillnad från naisterna i Nai-Tyskland, som slutgiltigt och oåterkalleligen besegrades år 1945.

På sätt och vis pågår därför det andra världskriget fortfarande. Så här skrev jag för några år sedan, nämligen år 2009:

Den totalitära naziststaten Tyskland förlorade det andra världskriget. Många nazister flydde till arabvärlden och lierade sig med islamisterna där, varav många såsom palestiniernas ledare stormuftin av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini stått på Nazitysklands sida. Därifrån fortsatte de sina attacker mot den fria världen, nu främst representerad av den självständiga staten Israel, som skulle utplånas.

Islamismen är en totalitär ideologi som i sista hand genom anfallskrig vill erövra hela världen och där införa den islamiska lagen under ett islamistiskt kalifat.

Sovjetunionen fortsatte med sina attacker mot den fria världen och stödde de palestinsk-arabiska frontorganisationerna PFLP och Fatah, vars syften var och är att konfrontera den fria världen och att utplåna den självständiga staten Israel.

Den totalitära kommuniststaten Sovjetunionen upplöstes år 1991. Den totalitära nazistaten i Tyskland hade besegrats långt dessförinnan, men båda dessa totalitära rörelsers avläggare i Mellanöstern fortsätter alltjämt att verka tillsammans med de islamistiska totalitära rörelserna.

Hamas är en tydligt antisemitisk och islamistisk, dvs. islamonazistisk organisation, vars syfte är att genom anfallskrig utplåna Israel. PFLP och Fatah har fortfarande som syfte att utplåna Israel. (Senast igår kunde man läsa i tidningarna, att Hamas förnekar förintelsen. Den är, säger man, ”en av sionisterna påhittad lögn”.)

På sätt och vis pågår alltså det andra världskriget fortfarande, med samma förtecken och med samma parter. Den fria världen måste fortfarande försvara sig mot dem som genom anfallskrig vill utplåna alla uttryck för demokrati och frihet och förmå världen att underkasta sig deras vilja.

Israel står i främsta frontlinjen i denna alltjämt pågående försvarskamp.

Var står du?

Ja, det är alltjämt min fråga till dig, käre/a läsare …

Inlägget redigerat 2014-08-16.

Länkar: Mitt eget inlägg från år 2009; Arutz7 om att många tyska nazister konverterade till islam; Unionleader; Gatestone Institute.