Den islamistiska organisationen ”Islamiska staten i Irak och Levanten” ISIL, stundom förkortad ISIS, har nyligen bytt namn till ”Islamiska staten” och kallat sin ledare ”kalif”. Man gör till en början anspråk på de områden, inkluderade bland annat Israel, Portugal och Spanien, som återges i denna karta:

Kalifatet
Källa.

Man har nog för närvarande mest förlagt sin verksamhet till Syrien och Irak, men här ser du att de även flaggat upp i Gaza. – På sin meritlista har man tydligen de gärningar som framgår av följande film, som inte är lämplig för barn och känsliga personer (Källa):

Så går det till när islamismen får råda. Enligt islamismen ska hela världen underkasta sig shari’a, den islamiska lagen, och personerna i filmen hade tydligen inte gjort det. Gör man det inte ska man dö, och dö det gjorde de som du såg. Allt under det att islamisterna utropade den svenska ärkebiskopen Antje Jackeléns valspråk ”Gud är större” – fast förstås på arabiska.

Hela världen är det fråga om, märk väl, med början i de svartmarkerade områdena på kartan ovan. Israel ryker så klart, och om inte annat därmed har islamismen avslöjat sig som antisemitisk. Sedan står Spanien och, verkar det, Österrike på tur. Om de kristna där inte underkastar sig, väntar döden, kanske med nackskott eller varför inte korsfästelse som ISIS verkställde mot kristna i Aleppo, Syrien. Det framgår här:

Korsfästelse i Syrien
Källa.

Sverige och det övriga västerlandet – och övriga världen – kan nog inte räkna med att gå fria: I princip så måste nämligen alla underkasta sig eller dö, var de än befinner sig. Syftet är världsherravälde. Syftet är total kontroll över alla människor alltid. Kalifen ska ha total makt över allt och alla. Islamismen/islamonazismen är därmed en totalitär ideologi, som inte står vare sig kommunismen eller nazismen efter. Alla är de ideologier som står i motsättning till och är helt oförenliga med den demokratiska och liberala staten. Allt detta är uppenbart för den som vill se. Att den islamiska lagen är oförenlig med demokratins grundläggande principer, ja det har ju Europadomstolen för mänskliga rättigheter dessutom fastställt för länge sedan, som du kan läsa här.

Det bekräftas dessutom av en av islamismens främste företrädare, Seyyid Abu Al-Ala Mawdudi, som uttalat följande (citerat ur Johan Lundbergs bok ”Ljusets fiender”, Stockholm, 2013, s. 152):

[Den totalitära statens] verksamhetsområde sammanfaller med människolivet i dess helhet. Den strävar efter att forma varje aspekt av livet […]. I en sådan stat kan ingen betrakta någon del av sina göromål som personliga eller privata. Betraktad från detta perspektiv påminner den islamska staten om fascistiska och kommunistiska stater.

Ingen demokrati där alltså. Här är ytterligare några foton till belysande av min tes (som ni för övrigt fått otaliga belägg för tidigare i denna blogg):


Källa.

Så ser det ut. Valet att underkasta sig eller kämpa emot är ditt. Vad jag har valt tror jag nog att du redan har anat: Islamismen måste bekämpas av dig, av mig, av alla, såväl i Irak, i Syrien, i Israel, i Sverige som varhelst du påträffar den. Allt annat är ett svek mot demokratins och frihetens principer!