Jag har installerat en ”app” i min (nåja egentligen min arbetsgivares) iPad. Appen, som heter ”Red Alert” ger ifrån sig en varningssignal så snart Israel utsätts för fientlig beskjutning. De senaste dagarna har appen ljudit mycket ofta; 23 gånger fram till kl 16 svensk tid idag. Israel svarar hela tiden med flyganfall, men det verkar som att dessa försvarsåtgärder inte är tillräckliga; raketregnet från fienden i Gaza fortsätter.

Här är en film från Israeliska Försvarsmakten (IDF) som visar en del av den vapenarsenal som islamonazisterna i Gaza har till sitt förfogande och dess räckvidd:

Raketerna avskjuts för att döda den judiska civilbefolkningen, eller åtminstone för att ”injaga fruktan hos civilbefolkningen” som det heter i den svenska lagen mot terroristbrott (SFS 2003:148). Att den islamonazistiska terrororganisationen Hamas har för avsikt att döda judarna framgår inte minst av deras stadga. Om syftet är ”att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan” och i detta syfte till exempel ”dödar en medlem av folkgruppen” eller ”tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande” är det frågan om brottet folkmord i svensk lagstiftning, gällande från 1 juli i år (SFS 2014:406). Allt detta är, oavsett om brottsrubriceringen är terroristbrott eller folkmord eller bådadera, ett led i det brottsliga anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel som bedrivs sedan länge från det gentemot Israel fientliga territoriet Gaza.

Enligt filmen finns 40 % av Israels befolkning inom räckhåll för att drabbas av dessa terroristbrott, av detta folkmord. 3,5 miljoner människor. Deras fruktan är välgrundad.

Nå. Att flyganfallen inte är tillräckliga för att undanröja dessa satans mördare, det tycks klart. Det krävs alltid ”boots on the ground” för att vinna ett krig, i detta fallet ett legitimt försvarskrig mot islamonazisterna i Gaza.

Vad skulle Sveriges regering göra om 40 % av Sveriges befolkning riskerade att utsättas för raketangrepp från en fiende vars enda syfte är att utplåna Sverige och svenskarna? Om läget dessutom är sådant att Sverige dagligen utsattes för ett bombardemang från denne fiende, så som nu sker i Israel?

De svenska socialdemokraterna anser, som du vet, att man ska ”prata med Hamas”. Jag tror inte att detta löser vare sig några akuta eller långsiktiga problem i Israel, i synnerhet som Hamas i sin stadga uttryckligen avvisar samtal som en framkomlig väg att utplåna Israel och judarna. Fatah, du vet de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti”, skriver enligt PMW på sin officiella Facebook-sida att de önskar att sionisternas ”blod ska flyta i strömmar”.

Här är en film från den 16 juni i år från samma Facebook-sida där Fatahs syfte framgår med all önskvärd tydlighet. Deras hälsning till ”Sions söner”, dvs. judarna, är ”Döden är nära”:

Idag har en rådgivare till den ”palestinske” ”presidenten” tillika ordförande i Fatah, Mahmoud Abbas, enligt PMW igen, uppmanat till mord på israeler.

Vem som ska dö är dock en mycket öppen fråga. Vad som är klart är i vart fall att Hamas och Fatah uppenbart har ett identiskt syfte: Att utplåna den judiska staten Israel med våld. Denna deras inställning kan rubriceras som antingen judehat, antisemitism, islamonazism eller islamism. Att det de syftar till är folkmord i lagens mening, det är också alldeles solklart.

Man kan då konstatera att Israel har förmågan att helt slå ut Hamas och Fatahs möjligheter att bedriva angreppskrig och terror mot Israel. Om man gjorde det skulle dock civilpersoner få sätta livet till inte minst i Gaza. Risken finns därmed att det ”våld” som då skulle utövas skulle anses ”oproportionerligt” i vissa mjäkigare kretsar. Hamas gömmer sig bland civilbefolkningen varför civilbefolkningen oundvikligen kommer att drabbas. Skulden för detta ligger uppenbarligen hos Hamas som försatt sin civilbefolkning i denna situation. Att detta skulle vara ett hinder för Israel att slutgiltigt besegra angriparen vore å sin sida lika oproportionerligt. Varför skulle inte Israel tillåtas besegra dem som vill utplåna just Israel? Just på grund av Israels hittills inte tillåtits segra slutgiltigt, har konflikten förlängts i stället för att komma till ett snabbt avslut. (Man erinrar sig att Israels försvarsmakt i tidigare försvarskrig hade kunnat inta såväl Kairo som Damaskus, om de inte hade hindrats av de mjäkigare kretsarna …) För när Israel har besegrat Hamas kommer inga civilpersoners liv längre att riskeras vare sig i Gaza eller i Israel. – Vi måste alltså tillåta Israel att segra!

Just nu är dock frågan alltså hur Israel ska möta det brottsliga våld som dagligen och stundligen utgår från Gaza. Hur ska det ske? Hur ska Israel kunna segra, på kort eller lång sikt, helst på kort.

Att Israel slår tillbaka, det kan du läsa om på IDF:s hemsida: Femtio attacker sedan igår. Men det är inte tillräckligt.

Nu kallar Israel in fyrtio tusen reservister till gränsen mot Gaza. Förhoppningsvis till slutstriden, till att slutgiltigt krossa islamonazisterna i Gaza. Till att slutgiltigt undanröja alla hot mot civilbefolkningen både i Israel och i Gaza.

Jag skulle vara stolt att få delta i en sådan fredsframtvingande och i grunden humanitär operation. Jag uppmanar Sveriges regering att erbjuda Israel svensk militär stridande trupp på deras sida, till den judiska statens försvar, till försvar för demokrati och frihet, till västerlandets försvar, till att slå och besegra det judehatande och totalitära mörkrets krafter i Gaza och annorstädes.

Här är den allra senaste uppdateringen: Etthundra mål har hittills bekämpats i Gaza sedan midnatt. Israel är på gång nu!

– Kl 17.34 svensk tid idag, dvs. för några minuter sedan, fick jag ännu en ”Red Alert”: Israel under attack!

Uppdatering kl 18.07: Precis nu larmade min iPad om att Tel Aviv och Herzeliya attackeras – precis nu!

Länkar: Världen Idag, SvD.