Jag har tidigare skrivit om den anmälan som antisemiterna i Ship to Gaza gjorde, i sitt uppenbart antisemitiska syfte att få Israel att framstå i dålig dager. Dessa antisemiter försökte ju för några år sedan bryta den legala sjöblockaden mot det gentemot Israel fientliga territoriet Gaza, vilket de så klart inte lyckades med.

Nu har kammaråklagaren Henrik Attorps vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm tyvärr nappat på betet och i dag beslutat att inleda förundersökning beträffande de flesta – men inte alla – brott som antisemiterna pådyvlat judarna. Kanske kan han sin plikt likmätigt inte annat göra; en anmälan måste ju behandlas. Åklagarkammarens pressmeddelande finns hursomhelst att läsa här, där du även kan ladda ned hans själva beslut.

Som jag skrev i min bloggning som jag hänvisade till ovan (från den 17 november 2013): ”Syrien brinner. Kristna i Syrien, Egypten och Pakistan angrips och dödas. Kyrkor bränns”. Till detta kan numera även bland annat läggas Rysslands folkrättsbrott i Ukraina, islamisternas framgångar i Irak, de nya folkrättsvidriga raketattackerna mot civila mål i Israel från just Gaza – här är en färsk rapport från Israels försvarsmakt (och foto till vänster) – kidnappningen av judiska pojkar på ”Västbanken”, sannolikt utförd av Hamas, beskjutningen av Israel från Syrien, osv.

Enligt brottsbalken (2 kap. 3 § 6. i dess lydelse från den 1 juli 2014) döms för brott som begåtts utom riket efter svensk lag och vid svensk domstol,

om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, penningförfalskning, försök till sådana brott, olovlig befattning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, försök till sådant brott, brott som avses i 5 § samma lag, brott enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, uppvigling som bestått i en omedelbar och offentlig uppmaning att begå folkmord eller om brottet riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning

Så Attorps (foto t.h., källa SvT) och hans kollegor lär ha mycket att göra. Tyvärr är ju anmälningsbenägenheten ganska låg, utom när det gäller påstådda brott av judar, där antisemitiska Ship to Gaza har tagit ledningen. Någon lagföring i Sverige t. ex. av terroristbrott och uppvigling till folkmord mot den judiska staten Israel och dess judiska befolkning har såvitt känt aldrig skett i Sverige, trots de nästan oändliga mängder av bevis som finns för sådan brottslighet. – Ej heller för den ryska brottsligheten på Krim och islamisternas brott i Syrien och Irak …

Men det krävs faktiskt ingen anmälan för att Attorps och hans kollegor ska agera. Förundersökning ska nämligen, enligt 23 Kap. 1 § rättegångsbalken inledas ”så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl [min kurs.] finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats”. Åklagare skall dessutom enligt 20 kap. 6 § rättegångsbalken ”om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal”. Att ”annat skäl” för att inleda förundersökning finns är ju uppenbart eftersom brotten är uppenbara. Att brotten hör under allmänt åtal är klart.

Varför inleder då inte Attorps och hans kollegor förundersökning mot brotten som hela tiden begås mot Israel och dess judiska befolkning? Varför ”talar” då inte Attorps och hans kollegor ex officio även ”å brott” som anges i ovan angivna citat ur brottsbalken, när de uppenbart riktas mot Israel?

Varför gör han och hans kollegor endast det när brott angivits av antisemiter och påstås vara riktade mot dem, av Israel och judarna där, men inte när brotten riktas mot Israel och judarna där av antisemiterna i Gaza m. fl. ställen?

Man kan, mot bakgrund av Internationella åklagarkammarens modus operandi, därför med viss rätt börja misstänka att Internationella åklagarkammaren anser att det är mera påkallat att lagföra eventuella brott mot antisemiter än uppenbara brott mot judarna i Israel. Skandal, i så fall! En i sig antisemitisk inställning i så fall!

Misstanken uppstår alltså att Henrik Attorps är antisemit. Därmed är han jävig och kan inte längre vara förundersökningsledare.

Fast Internationella åklagarkammaren och Attorps kan så klart eventuellt exculpera sig från denna misstanke genom att visa på att man verkligen inlett förundersökning mot även en del terroristbrott och folkmordsbrott som riktats av antisemiter mot Israel, t. ex. från Gaza. Tyvärr tror jag inte att de kommer att lyckas särskilt väl med det.

Här är för övrigt två BBC-filmer som försöker rekonstruera händelseförloppet. De är ”Accurate and Impartial” enligt BBC Trust.

Något för Attorps och hans kollegor att begrunda …

Tillägg 2014-06-27: Du kan ladda ner antisemiternas polisanmälan härifrån (pdf). Den är undertecknad av advokaten Per Stadig som därmed utmärker sig på ett ofördelaktigt och antisemitiskt sätt.

Länkar: DN, Aftonbladet, Arutz7.

6 svar på ”Åklagare Henrik Attorps inleder förundersökning mot Israel – precis som antisemiterna i Ship to Gaza önskar”
  1. Bet365 са си свършили работата на много високо ниво и затова са водеща компания в света на онлайн залозите. За всичките си предложения и опции заслужават висока оценка и определено е сайт за залози, който трябва да бъде изпробван от всеки. Обърнете внимание тази секция, защото управлението на вашите финанси е може би най-важният аспект от това изпълнено с адреналин преживяване. Тук ще намерите информация за минималните и максималните суми за депозит и теглене за всички онлайн методи за плащане в казино. Разгледайте внимателно, защото тези суми се различават в отделните казина. https://high-wiki.win/index.php?title=Онлайн_казино_игри_palms_bet Онлайн казина с безплатни завъртания за първия депозит са  чудесен вариант за всеки играч. Завъртанията могат дадонесат голяма победа. Ако успеете да изпълните условията на оборота, лесно е да изтеглите пари за кратко време. За да избегнете отрицателно преживяване, трябва да си сътрудничите само с доказани марки. Стигаме до въпроса, който вероятно ви вълнува най-много, а именно – как да намерим казина с депозит от 5 лев или дори по-нисък начален депозит. Имайки тази статия под ръка в Букмейкър Рейтинги, получавате подробна информация само за част от казината с минимален депозит от 5 лев. В нашия сайт може да намерите и други такива, в които може да изберете да играете.

  2. Det är intressant att svenska rättsväsendet anser sig ha ett annat tolkningsföreträde på internationell rätt än vad de facto internationell rätt har. Smått komiskt alternativt översitteri om man vill se det så

  3. Mkt välskrivet! Dessutom…. Palmerrapporten från FN slog fast att Israel hade rätt till självförsvar. Man menade att israelerna förvisso använt övervåld men att de likväl attackerades (av knivar, basebollträ, Molotov coctails)och hade rätt till att försvara sig själva. Använder man knivar, Molotov coctails och basebollträ är man heller inte ”civila” enligt folkrätten

    1. Tack Martin! Jag har begärt att få ut själva anmälan från åklageriet så att vi kan få se vad antisemiterna egentligen har anklagat judarna för. Fortsättning lär alltså följa …

Kommentarer är stängda.