Jag har nyligen skrivit två bloggningar, nämligen denna och denna, om ”Västbankens” status och skyddsbarriärens belägenhet.

Låt mig först göra ett förtydligande, under hänvisning till artikel 6 i IV. Genèvekonventionen. Denna artikel lyder i utdrag som följer:

Inom ockuperat territorium skall tillämpningen av konventionen upphöra ett år efter det att krigshandlingarna allmänt avslutats. Ockupationsmakten skall icke desto mindre vara förpliktigad att, så länge ockupationen varar – och i den mån denna makt utövar regeringsmakt inom ifrågavarande territorium – vara bunden av bestämmelserna i [bland andra artikel] 49.

Alltså: Det är inte egentligen freden som är avgörande för om ockupationen upphör – något som jag hänvisade till i de tidigare bloggningarna – utan i fallet ”Västbanken” är det den omständigheten att Jordanien har avsagt sig överhögheten över ”Västbanken” som medför att ”Västbanken” inte längre är ett ockuperat område.

De som hävdar att Israeler inte får bosätta sig på ”Västbanken” hänvisar just till artikel 49 i den IV. Genèvekonventionen. Men denna artikel syftar som vi sett enbart på ockuperade områden och saknar därmed relevans med avseende på ”Västbanken”.

Sedan är det klart att ingen får stjäla andras egendom. Men om judar eller svenskar skulle vilja köpa mark på Västbanken så bör väl det vara tillåtet? De, som påstår, att judar stulit palestinska arabers mark har alltså att presentera bevis för detta inför domstol – eller varför inte genom att skicka en kommentar till denna bloggning. Men hur många påstår det?

Nej, i stället är det hänvisningar till den irrelevanta artikel 49 som används i den antisionistiska kamp(f?)en.

Fel igen, alltså!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ett svar på ”Är israeliska s.k. bosättningar illegala? Nej, knappast!”

Kommentarer är stängda.